Potpisan Sporazum o suradnji između Sveučilišta Sjever i Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin, u petak, 23. listopada 2020. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Sveučilišta Sjever i Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu kojim je pokrenuta formalna suradnja između ovih dviju značajnih ustanova. Sporazum o suradnji tom su prilikom potpisali rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković i gđa. Vesna Jakovljević, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Sporazumom o suradnji obuhvaćeno je prije svega poticanje funkcionalne komunikacije u razmjeni iskustava i informacija između Sveučilišta; nastavnika, istraživača i studenata i HNK u Varaždinu, stvaranje poticajnog okružja za realizaciju kulturnih potreba studenata i za razvoj kulture mladih u području scensko-izvedbenih umjetnosti te definiranje stručnih i istraživačkih zadataka u području scensko-izvedbenih umjetnosti i kulturnog menadžmenta za studente Sveučilišta, u vidu tema projektnih zadataka ili tema za izradu stručnih ili diplomskih radova.

Osim navedenog, suradnja obuhvaća i stručno, praktično usavršavanje i kulturno obrazovanje studenata Sveučilišta kroz studentske prakse, radionice, stručna predavanja, stvaralačke projekte te sudjelovanje u radu Kazališnog studija mladih, sudjelovanje u pripremi i provedbi znanstvenih i stručnih projekata u području scensko-izvedbenih umjetnosti i kulturnog menadžmenta te ostale stvari od značajnog interesa za obje ustanove, ali i razvoj mogućih budućih znanstveno-umjetničkih projekata. "S HNK u Varaždinu ostvarujemo dugogodišnju kvalitetnu suradnju, stoga nas veseli da smo je sada ponovno formalnim putem i pokrenuli. Vjerujemo da će daljnja suradnja, a posebice na razvoju novih; budućih projekata biti veoma uspješna.", istaknuo je rektor, prof.dr.sc. Marin Milković.

Potpisivanju su nazočili i prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, prof.dr.sc. Damir Vusić i voditelj Kazališnog studija mladih HNK g. Vladimir Krušić.

Galerija