Obavijest o početku i načinu izvođenja nastave u akademskoj godini 2020./2021. na Sveučilištu Sjever

Dragi brucoši i studenti Sveučilišta Sjever,

Uskoro kreće nova akademska godina, 2020./2021. S obzirom na trenutne okolnosti i epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo, obavještavamo Vas kako Sveučilište Sjever aktivno prati i primjenjuje preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sukladno navedenom donosimo informacije o početku i načinu organizacije nastave u nadolazećoj akademskoj godini.

Studentima prve godine preddiplomskih studijskih programa Sveučilišta Sjever predavanja će krenuti u:

  • ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine (prema naknadno objavljenom rasporedu, sukladno studijskom programu)

Studentima viših godina (2. i 3. godine) preddiplomskih studijskih programa Sveučilišta Sjever predavanja će krenuti u:

  • ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine (prema naknadno objavljenom rasporedu, sukladno studijskom programu)

Studentima diplomskih studijskih programa Sveučilišta Sjever predavanja će u pravilu krenuti u:

  • ponedjeljak, 2. studenog 2020. godine (prema naknadno objavljenom rasporedu, sukladno studijskom programu)

Napomena: *Predavanja za razlikovne kolegije na diplomskim studijima krenut će s izvođenjem tijekom listopada 2020. godine.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava će se na Sveučilištu Sjever, u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. izvoditi prema mješovitom; kombiniranom modelu. Navedeno podrazumijeva da će se dio predavanja i seminara (otprilike 25-33%) i vježbi (50-75%) održavati kontaktno, u prostorima Sveučilišta Sjever; koncentrirano u 1 do 2 dana u tjednu za svaku studijsku grupu (intenzivnija kontaktna nastava u prva dva tjedna za brucoše), a ostali dio izvodit će se na daljinu, sve prema naknadno utvrđenom rasporedu svakog studijskog programa zasebno.

Kontaktna; fizička nastava na Sveučilištu Sjever održavat će se uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera što podrazumijeva obavezan razmak, nošenje zaštitne maske, dezinficiranje ruku, mjerenje temperature na ulazu u zgrade Sveučilišta Sjever te vođenje evidencije dolazaka i prisustva na nastavi u svrhu zaštite zdravlja studenata, nastavnika te svih zaposlenika Sveučilišta Sjever. Kontaktna nastava i prisustvo na nastavi obavezno je za sve studente, a nedolazak na nastavu opravdat će se samo u slučaju iznimnih zdravstvenih razloga (rizične skupine, itd.), a za što je nužna dostava službene medicinske dokumentacije.

Nastava (predavanja, seminari i vježbe) te raspored studijskih grupa bit će organizirani prema mjerama i uputama, a ovisno o samoj specifičnosti svakog studijskog programa, za što će na odjelnim stranicama biti detaljne obavijesti i upute.

*Svakako je važna informacija studentima da organiziraju i rezerviraju svoj smještaj na vrijeme kako u tom dijelu ne bi bilo problema.

Unaprijed zahvaljujemo svih studentima Sveučilišta Sjever na razumijevanju i na poštivanju svih nužnih epidemioloških mjera prilikom boravaka na Sveučilištu Sjever.

Veselimo se početku nove akademske godine, dobro nam došli na Sveučilište Sjever!

Galerija