Odjel za sestrinstvo Sveučilišta Sjever pokreće još jedan značajan znanstveno-istraživački projekt, ovog puta s poznatim ValMod logopedskim centrom

U laboratorijima Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever u posljednjih godinu dana provode se istraživanja s područja temeljnih i kliničkih biomedicinskih znanosti te se i na taj način studentima diplomskog studija sestrinstva otvaraju vrata znanstvenom pristupu i analitičkom promišljanju.

„Istraživanja s područja kliničkih biomedicinskih znanosti su raznolika. Provode se zajednički s kolegama i suradnim ustanovama i obuhvaćaju različite skupine ispitanika. Za pojedine znanstvene studije u laboratoriju se pomoću suvremene opreme uspostavljene metode određivanja pojedinih biomarkera. U suradnji s Općom bolnicom Varaždin završeno je ispitivanje utjecaja hospitalizacije osoba starije životne dobi na njihove kognitivne funkcije i bioloških indikatora stresa.“, istaknula je pročelnica doc.dr.sc. Marijana Neuberg.

Temeljna biomedicinska istraživanja usmjerena pripravi, karakterizaciji i evaluaciji novih biološki aktivnih spojeva, manoznih glikozida koji učinkovito inhibiraju vezanje bakterije Escherichia coli na stanice urološkog i gastrointestinalnog sustava te derivata muropeptida koji se istražuju kao potencijalni adjuvanti za cjepiva obzirom da pokazuju imunostimulativno djelovanje vodi doc.dr.sc. Rosana Ribić.  U tijeku je istraživanje novih pouzdanih biomarkera za procjenu oštećenja bubrega prije, tijekom i nakon kardiokirurških zahvata, a koje je temeljeno na najnovijim znanstvenim rezultatima i u suradnji sa KB Dubrava te Nikolom Bradićem, dr. med., višim predavačem Sveučilišta Sjever. Svrha je ispitivanja novih biomarkera omogućiti pravovremenu identifikaciju bolesnika s visokim rizikom za razvoj akutnog oštećenja bubrega povezanog s kardiokirurškim zahvatom.

Nedavno je započeta i znanstveno-istraživačka suradnja s mr.sc. Tatjanom Novosel-Herceg iz poznatog logopedskog centra VaLMod u Varaždinu. U okviru projekta mjerit će se biološki indikatori fizioloških promjena kod osoba s poteškoćama u govoru. Istraživanjem će biti obuhvaćeni ispitanici koji mucaju, a kod kojih će se analizirati promjene tijekom terapije mucanja. Obzirom da mucanje uvelike utječe na socijalni i psihološki razvoj osobe, važno je dobro poznavati procese u tijelu kako bi se moglo adekvatno reagirati i pružiti pomoć.

"Obilaskom Sveučilišta i svih laboratorija osobno sam bila oduševljena opremom, između ostalog HPLC kromatografom i čitačem mikrotitarskih pločica. Kako tridesetak godina provodimo VaLMod program za terapiju mucanja, povišene razine hormona stresa bile su pretpostavka na subjektivnoj razini. Sada imamo priliku objektivno izmjeriti te parametre i dokazati što se događa u tijelu kod ispitanika koji mucaju u tri vremenske točke - prije terapije, tijekom terapije i na kraju terapije. Jako se veselimo istraživanju i suradnji sa Sveučilištem Sjever, jer ćemo imati prvi u svijetu izmjerene ove parametre kod osoba koje mucaju od najmlađe do starije dobi i to na velikom uzorku ispitanika,", navodi mr. sc. Tatjanom Novosel-Herceg.

„Ponosni smo da se sva istraživanja provode iz potpora znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever. Svojim rezultatima Odjel za sestrinstvo daje doprinos znanosti, nastavnici se razvijaju i publiciraju rezultate, a studenti diplomskog studija imaju mogućnost uključiti se u istraživačke projekt.„,  navodi pročelnica Odjela za sestrinstvo doc.dr.sc. Marijana Neuberg.

Na Odjelu za sestrinstvo, osim zbog značajnih istraživačkih rezultata, ponosni su i na prve magistre sestrinstva koji su prije ljetne stanke na Sveučilištu Sjever obranili svoj diplomski rad. Njihovo zahtjevno obrazovanje dodatno je otežala situacija sa COVID 19, no vrijedni studenti uz svoj rad u bolničkim ustanovama uspješno su odradili i sve obaveze na studiju.

Galerija