Na Sveučilištu Sjever održana radionica "Mapiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti- EU financiranje 2021.-2027.""

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever je u utorak, 10. ožujka 2020. godine, nakon sjednice Savjeta za zdravlje Varaždinske županije u Županijskoj palači, održana radionica na temu "Mapiranje potreba u zdravstvenoj zaštiti – EU financiranje 2021.-2027.".

Sudionike radionice na samom su početku pozdravili rektor Sveučilišta Sjever prof. dr.sc. Marin Milković i prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, prof. dr.sc. Damir Vusić.

"Radionica je zamišljena kao mapiranje potreba za zdravstvenom zaštitom u Varaždinskoj županiji, ona je zapravo pilot radionica za druge županije u Hrvatskoj, a sve skupa je uvod u planove za financiranje europskim sredstvima u narednih sedam godina. Mogućnost financiranja je velika, a posebno je vezano na Županije, kao što je skrb u kući , skrb u zajednici, primarna zdravstvena zaštita te integracija zdravstvene zaštite.", istaknuo je prof.dr.sc. Aleksandar Džakula.

-Kao i svaka Županija i Varaždinska se trudi pružati najbolju zdravstvenu skrb i prilagoditi svoju zdravstvenu skrb potrebama pacijenata. I to je pohvalno. Trenutno smo u fazi prepoznavanja potreba, a prema tome ćemo prilagoditi i financiranje samih potreba i projekata. Ne želimo ići s nekim pretpostavkama nego kvalitetnom analizom želimo prepoznati potrebe i na njih adekvatno odgovoriti – rekao je na radionici pomoćnik ministra zdravstva dr. sc. Mate Car.

Na radionici su prisustvovali predstavnici zdravstvenih  ustanova u Varaždinskoj županiji, predstavnici civilnog društva te stručnjaci iz područja zdravstvene zaštite.

*Fotografije: Varaždinska županija 

Galerija