Novi doktor znanosti na Sveučilištu Sjever

Mr. sc. Jurica Hižak,viši predavač Sveučilišta Sjever, dana 22. siječnja 2020. obranio je doktorski rad  "SIMULACIJSKI MODELI ITERIRANE ZATVORENIKOVE DILEME U SUSTAVU AGENATA LIMITIRANE MEMORIJE" na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić (FOI), izv. prof. dr. sc. Markus Schatten (FOI) i prof. dr. sc. Robert Manger (PMF).

Čestitamo novom doktoru znanosti!