Predstavnici Sveučilišta Sjever na konferenciji "Science on the 'Edge': Perspectives for the Future"

Prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet te v. d. pročelnik Odjela za prehrambenu tehnologiju doc. dr. sc. Bojan Šarkanj sudjelovali su 13. rujna 2019. na četvrtoj po redu godišnjoj konferenciji pod nazivom nazivom "Science on the 'Edge': Perspectives for the Future" koju je organiziralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Tema konferencije bila je položaj i vidljivost žena u znanosti, ulozi društveno-humanističkih znanosti u svijetlu nove industrije 4.0 naglaska na STEM zanimanja, suradnji industrije i akademskog sektora te vidljivosti znanosti, znanstvenica i znanstvenika u društvu. Među pozvanim govornicima bila je aktivna znanstvenica koja je raspravljala o navedenim temama kao i o radu hrvatskih istraživača i istraživače unutar MCAA Croatian Chaptera dr. sc. Dunja Šamec, vanjska suradnica Sveučilišta Sjever.

Galerija