Problematika nepropisnog parkiranja u Sveučilišnom centru Varaždin

Poštovani,

ovim putem skrećemo pozornost svim studentima Sveučilišta Sjever, Sveučilišnog centra Varaždin, da je parkiranje osobnih vozila na parkirališnom prostoru Sveučilišta Sjever dozvoljeno isključivo na mjestima koja su označena i obilježena kao parkirališna mjesta.

Najstrože je zabranjeno svako parkiranje osobnih vozila na mjestima koja nisu obilježena kao parkirališna mjesta, a osobito parkiranje vozila na mjestima koja služe za izlaz sa parkirališnog prostora ili pak parkiranje vozila na zelenim površinama.

Stoga upućujemo upozorenje da ćemo u slučaju svakog nepropisnog parkiranja biti primorani poduzeti mjere uklanjanja nepropisno parkiranih vozila o trošku vlasnika odnosno posjednika.

Sveučilište Sjever javna je ustanova koja zahtjeva beziznimno poštivanje relevantne zakonske regulative, stoga molimo i Vas kao studente Sveučilišta, da u svemu postupate u skladu s navedenim imperativom te da u svakom pogledu poštujete i čuvate ugled i dostojanstvo Sveučilišta pa tako i u pogledu gore navedenog. U protivnom ćemo biti primorani poduzeti i adekvatne sankcije unutar institucije protiv svakog neprikladnog i nedoličnog ponašanja.