Novi doktor znanosti na Sveučilištu Sjever

Mr.sc. Marko Morić, viši predavač na odjelu Multimedija Sveučilišta Sjever obranio je 1. listopada 2019. godine doktorsku disertaciju na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom  "Unaprjeđenje kvalitete elektrofotografskoga tiska oplemenjivanjem tiskovne podloge i varijacijom snage korone", pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Igora Majnarića.

Čestitke kolegi Moriću na ovom iznimnom uspjehu!

Galerija