Nova doktorica znanosti na Sveučilištu Sjever

Ivana Živoder, viši predavač na Sveučilištu Sjever, obranila je 2. rujna 2019. godine doktorsku disertaciju, na Almi Mater Europaea u Mariboru, pod nazivom "Percepcija kvalitete života starijih osoba u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi u gradu Zagrebu” pod mentorstvom doc. dr. sc. Spomenke Tomek -Roksandić. Obranom doktorata stekla je akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti.

Čestitamo kolegici Živoder na ovom izuzetnom postignuću!