Pročelnik Odjela za prehrambenu tehnologiju dobitnik je Državne nagrade za znanost

Doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, v. d. pročelnik Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever, dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2018. godinu!

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska odlukom Sabora, a dodjeljuju se u četiri kategorije: nagrade za životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnje nagrade za znanstvene novake. Riječ je o državnim nagradama koje se dodjeljuju za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.

Doc. dr. sc. Bojan Šarkanj nagrađen je u kategoriji godišnje nagrade za znanost. U saborskoj odluci u obrazloženju stoji:

"Doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever, ima iznimno bogatu znanstvenu aktivnost koja je rezultirala značajnim dostignućima, prije svega u njegovu osnovnom području rada, a to je analitička i molekularna mikotoksikologija s naglaskom na razvoj metoda za procjenu rizika izloženosti mikotoksinima putem biomarkera. Uz to, značajne rezultate postigao je i u praćenju utjecaja mikotoksina na tehnologiju proizvodnje piva i sigurnom korištenju nusproizvoda pivarstva te ispitivanju antifungalnoga učinka novosintetiziranih spojeva. Rezultate istraživanja u 2018. godini prezentirao je u 19 znanstvenih radova, od čega je 14 a1, a među njima 7 Q1 . Iz pregleda aktivnosti doc. dr. sc. Šarkanja može se vidjeti jedan kontinuirani rad na jakim međunarodnim i nacionalnim projektima (četiri u godini za koju se dodjeljuje nagrada) što je, uz publikacije, rezultiralo i bogatom međunarodnom suradnjom sa znanstvenicima i znanstvenim skupinama u Republici Hrvatskoj, ali i diljem svijeta."

Čestitamo doc. dr. sc. Šarkanju na ovom izuzetnom postignuću!