Zašto upisati Studij ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša?

Industrija ambalaže, recikliranje i zaštita okoliša u velikoj je ekspanziji te gotovo svakodnevno čujemo nove vijesti vezane uz tu industriju. Današnja industrija pakiranja eksponencijalno evoluira i postaje jednom od najprofitnijih gospodarskih grana u razvijenom svijetu. Angažirani novac u istraživanje i razvoj industrije pakiranja znatno premašuje sva ulaganja u moderne tehnologije poput nano-tehnologija. Golemi su profiti i zarade menadžera. U ovoj industriji nema krize, a na studiju Ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša na Odjelu ambalaže Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica studentima se omogućuje stjecanje znanja iz ove prosperitetne industrije na najkvalitetniji i najmoderniji način.

Industrija neprestano traži rješenja za ambalažu koja imaju veću čvrstoću, lakša su za rukovanje, higijenska su, lagana i, što je najvažnije, održiva. Materijali za pakiranje moraju biti jeftini, lagani i izdržljivi. Glavni materijali za pakiranje su plastika, polistiren, karton, itd. Brzi razvoj uzrokuje ograničenja dostupnosti sirovina potrebnih za izradu materijala za pakiranje. Raste negativan utjecaj na okoliš koji proizlazi iz postojećih sustava pakiranja. Iscrpljuju se izvori energije potrebnih za proizvodnju ambalaže. Rastuća svjetska populacija dovela je do velike količine ambalažnog otpada, što dodatno doprinosi problemu njegovog odlaganja i drugim pitanjima zaštite okoliša. Visoka potrošnja energije i problemi s okolišem koji su povezani s materijalima za pakiranje, naglašavaju potrebu da se s aspekta zaštite okoliša gleda na ispravnu uporabu materijala za pakiranje.

U začaranom krugu inženjerstva, proces pakiranja ne može biti efikasan bez podjednake sposobnosti u proizvodnji i ekonomiji ambalaže, očuvanju okoliša, ekonomiji kružnog gospodarstva, inženjerstvu materijala i proizvodne opreme, digitalnoj i aditivnoj tehnologiji i marketingu. Današnji sudionici u inženjerstvu pakiranja proizvoda zbunjeni su pitanjima: Je li sadašnje pakiranje proizvoda ili bilo koja nova ambalaža koju razvijaju pravi izbor? Je li biorazgradiv materijal bolji od plastike? Jesu li budućnost kompostabilni materijali? Što je OXO biorazgradiva plastika i koje su njene prednosti i nedostaci? U što bi se trebala stavljati hrana, u staklo? U neki metal? Papir ili plastiku? Kako štititi i čuvati proizvod, a da se pritom očuva okoliš?

Ne postoji ispravan ili pogrešan odgovor na sva ova i mnoga druga pitanja povezana s industrijom pakiranja, reciklažom i zaštitom okoliša. Postoji odgovor samo za pojedinačan specifičan proizvod ili slučaj. Ne postoje striktne upute za sve proizvode nego profesionalac u ambalažnoj industriji mora svakodnevno sveobuhvatno osmišljavati sustav pakiranja, reciklaže i zaštite okoliša. Postoje znanstveno potvrđene metode za rješavanje svih ovih problema ne zadirući u usporavanje društvenog rasta, međutim, nedostaju specijalisti koji bi ta znanja primijenili. U Hrvatskoj se procjenjuje da u ovom trenutku nedostaje nekoliko tisuća specijalista za pakiranje, recikliranje i zaštitu okoliša, koji su sposobni primijeniti znanja tehničkih materijala, proizvodnih procesa i zaštite okoliša na projektiranje, proizvodnju i uporabu ambalaže te na čuvanje, zaštitu i transport proizvoda na ekonomičan i ekološki odgovoran način.

Na studiju Ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša na Odjelu ambalaže Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, razumjet ćete dovoljno da samostalno odgovarate na sva prethodna pitanja u bilo kojem specifičnom slučaju. Steći ćete uvid u činjenice i alate za donošenje informiranih odluka.

Studij je namijenjen mladim ljudima koji se tek počinju baviti sustavima pakiranja, reciklaže i zaštite okoliša, kao i stručnjacima koji imaju potrebu obogatiti znanja u ovom najpropulzivnijem i najodgovornijem dijelu svjetskog gospodarstva, bilo da se radi o malom i srednjem poduzetništvu, poduzetniku koji prvi put gleda ambalažu ili nekom u marketingu, PR-u, društveno odgovornom poslovanju, pakiranju, odabiru i kupnji ambalaže itd. Važno je da završeni student, stručnjak, zna gdje i kako dalje.

Tijekom studija studenti će se educirati o mnogim temama poput povijesti industrije pakiranja i ambalaže, kružnog gospodarstva, ekonomije nove plastike i ostalih materijala, ambalaže i zaštite okoliša, uključujući dizajn i proizvodnost ambalaže; projektiranja i razvoja digitalnih, informatičkih i aditivnih tehnologija za Industriju 4.0, osmišljavanja pakiranja u ozračju potreba kupaca, potrošača i društva u cjelini te sustavnog korištenja i zbrinjavanja ambalaže. Samostalano će provoditi istraživanja u razvoju te u novim procesima i materijalima za pakiranje. Osim toga, program nudi specijalizaciju u proizvodnji, dizajnu strojeva, grafičkom dizajnu i komunikaciji te marketingu; kombinaciju učenja u učionici i praktičnih laboratorijskih iskustava te učenja na daljinu. Studenti će, među ostalim, naučiti suvereno donositi ispravne odluke za sve posebne i specifične proizvode u svijetu pakiranja i dopreme proizvoda do kupca; procijenjivati utjecaje proizvodnih procesa na ekološke promjene; osposobiti se u davanju pravih odgovora kako isporučiti proizvod klijentu i potrošaču, a istovremeno smanjiti ukupni trošak i utjecaj na okoliš i mnoga druga stručna znanja i kompetencije. Nakon završetka studija suvereno će postavljati prava pitanja i tražiti prave odgovore za razvoj pakiranja uvažavajući životni vijek proizvoda, ambalaže i okoliša; moći će voditi smislene rasprave o budućem izboru pakiranja i pomoći u izradi strategija na bilo kojoj razini; kompetentno će savjetovati i informirati kupce i potrošače o pakiranju i njegovom odlaganju te optimalno odabirati pakiranja kako bi poslovanje u društvu preusmjerili na kružniju proizvodnju i održiviju budućnost.

Galerija