Novi doktor znanosti na Sveučilište Sjever

Mag. med. techn. Jurica Veronek, viši predavač na Sveučilištu Sjever, obranio je 12. lipnja 2019. godine doktorsku disertaciju, na Almi Mater Europaea u Mariboru, pod nazivom "Utjecaj različitih čimbenika na percepciju studenata sestrinstva prema starenju – usporedna analiza Slovenije i Hrvatske", pod mentorstvom izv.prof.dr. Joce Zurc.

Obranom doktorata stekao je akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti.

Čestitamo kolegi Veroneku na ovom izuzetnom postignuću!