Krešimir Macan na Sjeveru

Sveučilišni centar Varaždin

Krešimir Macan, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka u području odnosa s javnošću održao je u petak, 10. svibnja u Sveučilišnom centru Varaždin predavanje na temu 'Kako pokoriti Internet i natjerati ga da radi za vas'.

Krešimir Macan u svojoj dugoj karijeri radio je s gotovo svim relevantnim političkim i gopodarskim subjektima u Hrvatskoj. Dva je puta bio i savjetnik predsjednika Vlade RH, a specijalizirao je kriznu komunikaciju i politički marketing. Njegovo iskustvo u online komunikaciji seže u početke Interneta u Hrvatskoj. Za ukupan svoj dosadašnji rad u odnosima s javnošću te poseban doprinos razvoju struke ranije ove godine nagrađen je nagradom Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

(foto: Elena Popova)

Galerija