Poziv na objavu radova u međunarodnom znanstvenom časopisu Notitia

Pozivamo sve autore na slanje cjelovitih radova do 31. listopada 2019. godine za objavu u sljedećem broju međunarodnog znanstvenog časopisa Notitia – časopis za održivi razvoj.
Na poveznici Notitia - časopis za održivi razvoj  dostupno je više informacija o samom časopisu, Upute autorima i Upute recenzentima.
Notitia – časopis za održivi razvoj indeksiran je u RePEc, CEEOL, ERIH PLUS, Index Copernicus, WorldCat, ESJI i drugim bazama.