Početna konferencija projekta "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever"

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever će se u utorak, 9. travnja 2019. godine s početkom u 12 sati  u UNIN3_209; Vijećnica održati otvarajuća konferencija projekta naziva "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever" na kojem je Sveučilište Sjever nositelj, a partneri su Strojarski fakultet Slavonski Brod i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju.

Svrha projekta je internacionalizacija diplomskog studijska strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Kroz projekt  će se intenzivno raditi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu.

Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz aktivnosti koje uključuju poboljšanje znanja engleskog jezika na predtercijarnoj i tercijarnoj razini. U sklopu projekta predviđen je i prijevod šest kolegija diplomskog studija strojarstva što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove čime će se osigurati dovoljan broj i raznovrsnost kolegija koje će studenti imati mogućnost odabrati. Voditeljica projekta, doc.dr.sc. Sanja Šolić istaknula je važnost ovog projekta: "Ovaj projekt predstavlja alat i mogućnost za stvaranje boljih i nužnih uvjeta za povećanje mobilnosti na svim razinama. Ti uvjeti doprinijeti će porastu kvalitete studija kroz njegovu internacionalizaciju, a time posredno i cijelog gospodarstva regije".

Ciljevi i očekivani rezultati projekta su povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jezik, uređenje infrastrukture za mobilnost, poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika, povećanje kvalitete nastave na diplomskom studiju strojarstva, izrada portala za praćenje nastave i informacija za studente i nastavnike na dolaznoj mobilnosti, prezentacija ciljeva projekta budućim studentima na sajmovima visokih učilišta u RH, EU i zemljama regije, promocija internacionalne mobilnosti UniN u inozemstvu (na specijaliziranim konferencijama o visokom školstvu) te ostvarivanje kontakata sa inozemnim sveučilištima sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom izvođenja internacionalnih studija i kvalitetom studentskom i nastavnom mobilnosti.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, ukupne je  vrijednosti 1.244.153,28 kuna i trajat će 24 mjeseca.

U privitku se nalazi službena pozivnica a prijaviti se možete OVDJE.

Galerija