Psihošpanciranje na Sveučilištu Sjever

Sveučilišni centar Varaždin

U organizaciji Društva psihologa Varaždin i u suorganizaciji Sveučilišta Sjever, u ponedjeljak 18. veljače 2019. godine u  Sveučilišnom  centru Varaždin u vremenu od 13,30 do 19 sati u dvorani 115-UNIN2 održat će se, sada već tradicionalni, četvrti Psihošpancir. Psihošpancir je stručni skup koji okuplja brojne stručnjake iz raznih područja, a posebice iz područja mentalnog zdravlja.

Otvoren je za studente, građanstvo te pripadnike stručne javnosti: medicinske sestre, fizioterapeute, psihologe, liječnike, socijalne radnike, odgojitelje i nastavnike. Svake godine Psihošpancir je visoko bodovan od svih strukovnih komora.

Program konferencije bit će objavljen na stranicama Društva psihologa Varaždin, https://dpv.hr/home.php.

Osim na Sveučilištu Sjever, Psihošpancir će se održati i na Međimurskom veleučilištu 15. i 16. veljače 2019. godine.

Pozivamo sve zainteresirane da se prošpanciraju po Sveučilištu Sjever i prisustvuju različitim i vrlo zanimljivim predavanjima.

Vidimo se na Psihošpanciru!