Stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih i stručnih i diplomskih studija Sveučilišta Sjever za akademsku godinu 2018./2019.

Obavještavaju se studenti da je raspisan natječaj za dodjelu stipendija- potpora redovitim studentima preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija te diplomskih studija Sveučilišta Sjever za akademsku godinu 2018./2019. kako slijedi u nastavku.

  • KATEGORIJA STIPENDIJA - POTPORA STUDENTIMA SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOG STATUSA - za redovite studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa koji su zadovoljili kriterij uspješnosti studiranja (stečeno najmanje 55 ECTS-a u prethodnoj akademskoj godini) - 13 stipendija, od čega 10 stipendija – potpora za preddiplomsku razinu i 3 stipendije – potpore za diplomsku razinu;
  • KATEGORIJA STIPENDIJA - POTPORA STUDENTIMA SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOG STATUSA - za redovite studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa koji su zadovoljili uvjete napredovanja studiranja (stečeno više od 50 ECTS-a u prethodnoj studijskoj godini) 6 – stipendija odnosno oslobođenja od školarine sukladno upisanim ECTS bodovima.

Rok za podnošenje prijava je 13. veljače 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • KATEGORIJA USPJEŠNOSTI STUDIRANJA - stipendije za redovite studente koji su zadovoljili kriterij uspješnosti studiranja (stečeno najmanje 55 ECTS-a u prethodnoj akademskoj godini), bez provođenja natječaja - 5 stipendija, od čega 4 stipendije za preddiplomsku razinu i 1 stipendija za diplomsku razinu

Za ovu kategoriju stipendiranja ne provodi se natječaj. Privremenu rang-listu studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju po kategoriji uspješnosti studiranja objavljuje studentska služba sukladno načinu bodovanja i službenim podacima preuzetim iz Informacijskog sustava visokih učilišta.

Rang-lista objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta te sadrži JMBAG i ukupan broj ostvarenih bodova za svakog studenta.

Detaljni podatci o načinu podnošenja prijave i potrebnom dokumentacijom nalazi se u privitku: