Rezultati pretrage
str. 1/61

Diplomanti poslijediplomskog specijalističkog studija PiEUF u koautorstvu s mentoricom izv. prof. dr. sc. Ljerkom Luić izlagali rad na International Paris Conference on Social Sciences

Diplomanti s Odjela za ekonomiju, poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo i EU fondovi Domagoj Topić, univ. spec. oec. i Neva Babić, univ. spec. oec. u koautorstvu sa svojom mentoricom izv. prof. dr. sc. Ljerkom Luić, u okviru konferencije International Paris Conference on Social Sciences koja se 6. i 7. srpnja održavala u Parizu virtualno su prezentirali znanstveni rad Business Intelligence: Concepts and Tools in Assessing Business Financial Analysis Indicators.

Galerija

Sveučilište Sjever suorganizator 9. međunarodne znanstvene konferencije Identiteti - kulture - jezici

Sveučilište Sjever sudjeluje u organizaciji 9. međunarodne znanstvene konferencije Identiteti - kulture - jezici, Pitanja nacionalnoga u suvremenom kontekstu s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, koja će se održati 21. i 22 listopada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 
Organizatori konferencije su: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Fakultet političkih znanosti i međunarodnih odnosa Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bistrici, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek, Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu, Sveučilište Sjever u Koprivnici i Doktorska škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Više informacija o konferenciji možete pronaći u pozivu u prilogu, kao i važne datume i upute o izradi sažetka.

Prilozi

Održan radni sastanak predstavnika Sveučilišta Sjever i CARNET-a

Na Sveučilištu Sjever je u četvrtak, 7. srpnja 2022. godine održan radni sastanak predstavnika Sveučilišta Sjever i CARNET-a. Na sastanku su sudjelovali rektor Sveučilišta Sjever; prof.dr.sc. Marin Milković, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, prof.dr.sc. Damir Vusić, prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju; doc.dr.sc. Petar Mišević, dr.sc. Robert Geček, pročelnik Odjela za multimediju, Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a i Ivan Šabić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a.

Ovaj radni sastanak nastavak je nedavno pokrenute službene suradnje između ove dvije ustanove na području od zajedničkog interesa, posebno u vidu razmjene znanja i suradnje na zajedničkim projektima.

Na radnom sastanku dogovoreni su daljni koraci u procesu razvoja digitalizacije na Sveučilištu Sjever kroz sustavno i redovito korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju kroz adekvatnu infrastrukturu i računalnu opremu, kao i brojne razvijene e-usluge za nastavne i poslovne procese za razvoj digitalnih kompetencija djelatnika na Sveučilištu Sjever na čemu će Sveučilište Sjever i CARNET posebno graditi svoju daljnju suradnju.

Galerija

Gostujuće predavanje na poslijediplomskom studiju Poduzetništvo i EU fondovi

Katarina Lisjak iz konzultantske tvrtke Tempo savjetovanje d.o.o. održala je gostujuće predavanje na kolegiju Poduzetničke financije, na SPDS Poduzetništvo i EU fondovi u četvrtak, 30. lipnja 2022. u zgradi UNIN2, dvorana 111.

Predavanjem “Financiranje poduzetničkih projekata korištenjem Europskih strukturnih i investicijskih fondova” obrađena je tema Europskih strukturnih i investicijskih fondova kao izvora financiranja poduzetničkih projekata:
  • Europski strukturni i investicijski fondovi kao instrument politika jedinstvenog tržišta Europske unije
  • Način raspodjele sredstava unutar Europske unije – Sporazumi o partnerstvu
  • Programiranje za sedmogodišnje programsko razdoblje
  • Nacionalni operativni programi
  • Prekogranični ili međuregionalni operativni programi
  • Programi Europske unije
  • Mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata u periodu 2022. – 2027.
  • Upute za korištenje – kako i gdje promaći optimalne izvore financiranja – grantovi vs. financijski instrumenti
Galerija
Prilozi

Izv.prof.dr.sc. Ljerka Luić i projekt 'eL-DCforIC' dobitnici međunarodne nagrade za izvrsnost

Konzorcij Erasmus+ projekta PROFFORMANCE dodijelio je izv.prof.dr.sc. Ljerki Luić s Odjela za ekonomiju Sveučilišta Sjever značajno priznanje - međunarodnu nagradu za izvrsnost u nastavi, International Teaching Excellence Award 2021/2022, a projekt e-Learning: Digital Competencies for Innovation Culture koji je realizirala u suradnji s doktorandima Draženkom Švelec-Juričić, Jadrankom Tutom i Ivanom Šabićem osvojio 3. mjesto u kategoriji Impact and mission with and for society.

Rezultate eL-DCforIC projekta (https://award.profformance.eu/search/readDetail/65) izv.prof.dr.sc. Ljerka Luić prezentirala je na završnoj konferenciji održanoj 16. lipnja 2022. godine u Budimpešti (https://profformance.eu/assets/media/presentations-final-conf/19-profformance-award-ljerka-luic-presentation.pdf), gdje je u pratnji pročelnika Odjela za ekonomiju prof.dr.sc.  Ante Rončevića i doktorandice Draženke Švelec-Juričić primila nagradu i certifikat.

Dio atmosfere s konferencije i ceremonije dodjele nagrade možete vidjeti na poveznicama https://profformance.eu/en/photo-gallery-final-conferencehttps://profformance.eu/en/final-conference

Čestitamo!

Održana radionica „Intelektualno vlasništvo u znanosti, istraživanju i obrazovnim procesima – prilagodba digitalnom okruženju“

U organizaciji Sveučilišta Sjever i Hrvatske gospodarske komore, u srijedu, 28. lipnja 2022. godine održana je online radionica "Intelektualno vlasništvo u znanosti, istraživanju i obrazovnim procesima – prilagodba digitalnom okruženju“.

„Osnovni cilj radionice je bolje povezivanje poslovne i akademske zajednicu u Republici Hrvatskoj, unapređenje znanja i kompetencija svih dionika koji se bave znanstveno istraživačkim radom te informiranje o novostima koji donosi novi Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima.“ istaknuo je prorektor, doc.dr.sc. Petar Mišević.

Radionicu je održala izv. prof. dr.sc. Romana Matanovac Vučković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, savjetnica ministrice kulture te voditeljica radne skupine za izradu novog Zakona o autorskim pravim  i srodnim pravima.

Na održanoj radionici prikazani su važni aspekti intelektualnog vlasništva u znanosti i istraživanju i obrazovnim procesima na svim razinama, s posebnim naglaskom na novostima o autorskopravnoj zaštiti. Također su obrađena temeljna načela patentne zaštite i drugih oblika zaštita izuma kao i načini transfera tehnologije sa znanstvenih institucija i sveučilišta u gospodarstvo Kroz radionicu su obrađene teme povezane s autorskopravnom zaštitom te mogućnostima korištenja tuđih materijala u nastavi kao i novostima povezanim s digitalnom transformacijom te mogućnostima slobodnog korištenja zaštićenih sadržaja u znanosti i obrazovanju.

„Vjerujem da se kroz ovu radionicu prepoznala intencija zakonodavca za boljom regulacijom i kreiranjem većeg prostora u znanstveno istraživačkom radu i boljem korištenju autorskih djela u obrazovnim procesima“  naglasila je izv. prof. dr.sc. Romana Matanovac Vučković.

Prof.dr.sc. Ante Čikić: Sveučilište Sjever je svoju mladost pretvorilo u respektabilnu prepoznatljivost temeljenu na radu, razvoju i postignućima

Odjel mehatronike jedan je od najmlađih odjela na Sveučilištu Sjever, a prva generacija studenata preddiplomskog stručnog studija mehatronike upisana je akademske 2018./2019. godine.  Tijekom studija studenti stječu stručna znanja i vještine iz područja strojarstva, elektrotehnike, informatičke tehnologije i automatizacije, uključivog poznavanja novih materijala i tehnologija te praktična modeliranja i simuliranja, konstruiranja i optimiranja različitih mehatroničkih elemenata i procesa korištenjem suvremenih inženjerskih alata. Široki profil profesora dokazanih kroz znanstvena istraživanja i stručnoj djelatnosti te korištenjem naprednih informatičkih alata omogućuju studentima stjecanje znanja i vještina, ali i brže usvajanje prenesenog praktičnog iskustva što je veoma važno za brže prilagođavanje i rješavanje zadataka u praksi nakon završetka studija mehatronike.

Razgovarali smo s pročelnikom Odjela za mehatroniku prof.dr.sc. Antom Čikićem, redovitim profesorom i znanstvenim savjetnikom iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo. Prof.dr.sc. Čikić sudjelovao je u osmišljavanju, izradi elaborata i ustrojavanju preddiplomskog stručnog studija Mehatronika te diplomskog studija Strojarstvo na Sveučilištu Sjever.

Rezultati pretrage
page 1/61