Rezultati pretrage
str. 1/51

Obranjena prva disertacija na doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever

Biljana Marković obranila je 15. rujna 2021. godine svoju disertaciju pod naslovom "Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatskoj" na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever te postala prva doktorica znanosti toga doktorskog studija.

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom profesorice emeritus Jadranke Lasić-Lazić, a Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je doktorandica obranila doktorski rad ocjenom magna cum laude.

"Danas je svečani dan, mogu reći i povijesni dan, prva obrana disertacije naše doktorandice Biljane Marković. Ovom prilikom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pokretanju i aktivno sudjeluju u izvođenju ovoga studija. Svim profesorima i mentorima, kao i svim doktorandima koji su bili hrabri i upisali doktorski studij Mediji i komunikacija. Osobito zahvaljujem rektoru Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Marinu Milkoviću koji je uložio veliku energiju u pokretanju ovoga studija, kao i voditeljici doktorskog studija, izv. prof. dr. sc. Ivi Rosandi Žigo na iznimnoj posvećenosti i svakodnevnom upravljanju svim procesima na ovome studiju. Također, veliko hvala i profesorici Jadranki Lasić-Lazić, danas mentorici prve obrane. Interes za ovaj studij je izniman, a naš je zadatak raditi bez kompromisa u kvaliteti te promicati znanstvenu izvrsnos", istaknuo je prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica prof. dr. sc. Mario Tomiša, ukazavši na važnost ovoga doktorskoga studija za Sveučilište Sjever, ali i za šire područje unutar kojega Sveučilište djeluje.

Galerija

Poziv na novčano nagrađivanje objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata Sveučilišta Sjever za 2020. godinu

Rektor Sveučilišta Sjever objavljuje Poziv na novčano nagrađivanje za objavljena djela, sukladno članku 3. Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever (Pročišćeni tekst), te Odluci o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever  (Klasa: 602-04/20-02/15, Ur.broj: 2137-0336-09-20-12) od 12. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o nagrađivanju).

Pozivaju se svi zaposlenici Sveučilišta Sjever, koji udovoljavaju uvjetima definiranim Pravilnikom o nagrađivanju, da podnesu zahtjev za novčanu nagradu za objavljene znanstvene radove i vidljivosti znanstvenika, odnosno prihvaćene patente za 2020. godinu.

Zahtjev za novčanu nagradu prema članku 7. Pravilnika o nagrađivanju, podnosi se na propisanom obrascu (Prilog 1.)  Uredu za znanost i umjetnički rad Sveučilišta Sjever.

Rok za predaju Zahtjeva zajedno s pripadajućom dokumentacijom je 15. rujna 2021. godine do 16:00 sati.

Svi detalji nalaze se u Pozivu u privitku.

Prilozi

Doc.dr.sc. Domagoj Frank: Grad Đurđevac svim studentima Računarstva i informatike daje 6000 kn, bez obzira na to otkud dolaze

Sveučilište Sjever nastavlja s razvojem, koji je prije svega odgovor na potrebe gospodarstva i tržište rada pa će tako u akademsku godinu 2021./2022. krenuti s čak četiri nova studijska programa, od kojih je jedan preddiplomski stručni studij Informatika i računarstvo.

Studij će se od jeseni održavati na dislociranoj lokaciji Sveučilišta Sjever u Đurđevcu (zgrada poslovnog centra), Trg sv. Jurja 1, a osposobljava studente za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja. Kakav točno studij očekuje student u Đurđevcu, koje će kompetencije tijekom studiranja savladati te se pripremiti za sve zahtjevnije tržište rada otkriva v.d. pročelnika novog preddiplomskog stručnog studija Računarstvo i informatika doc.dr.sc. Domagoj Frank.

Doc. dr. sc. Predrag Brlek: Logistika je zanimanje budućnosti, ali i sadašnjosti!

Doc. dr. sc. Predrag Brlek, pročelnik Odsjeka za logistiku i održivu mobilnost na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Koprivnica, zahvaljujući svojem prijašnjem radu i obrazovanju, uspješno je proveo niz projekata iz područja prometa te čak dva EU projekta – „Low-carb (Interreg)“ i „Take a Brake!“. S pročelnikom doc.dr.sc. Predragom Brlekom razgovarali smo o njegovoj bogatoj profesionalnoj karijeri, projektima, studiju, Sveučilištu Sjever te budućim planovima.

Novi preddiplomski sveučilišni studij na Sveučilištu Sjever - Glazba i mediji!

Sveučilište Sjever od sljedeće akademske godine 2021./2022. ima novi preddiplomski sveučilišni studij - Glazba i mediji koji će se izvoditi u Sveučilišnom centru Varaždin! Studij će omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina iz područja glazbene umjetnosti, glazbene pedagogije, kulturne i glazbene baštine, digitalizacije i arhivistike, iz područja notografije, medija, tonskoga snimanja i audio produkcije.

Koncept studija se zasniva na interdisciplinarnosti u specifičnim područjima umjetnosti i kulture te medija i kreativnih industrija. Među glavnim ciljevima studija su obrazovanje kompetentnih i konkurentnih stručnih profesionalaca osposobljenih za primjenu znanja i vještina u osuvremenjivanju i unaprjeđenju postojećeg glazbenog obrazovanja te medijskog, komunikacijskog, kulturnog i poduzetničkog ozračja u zemlji, kao i odgovor na potrebe privatnog i javnog sektora zа kadrovimа koji uz adekvatne kompetencije iz područja glazbene umjetnosti i kulturne baštine posjeduju i kompetencije u području medijа i digitalizacije.

Izv.prof. dr. sc. Bojan Šarkanj: Niti jedan prehrambeni tehnolog nije ni gladan niti žedan!

Izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj pročelnik je Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever. Jedan od najmlađih studija na Sveučilištu prepoznat je najviše po tome što studenti, još za vrijeme studija, primjenjuju naučeno u praksi te po modernom, suvremeno opremljenom laboratoriju. Rođeni Međimurac objavio je brojne znanstvene radove, a 2018. godine dobio je  Državnu nagradu za znanost koji dodjeljuje Sabor Republike Hrvatske. Kakav je njegov odnos sa studentima, što misli o online nastavi, a i o svojoj znanstvenoj karijeri, otkrio nam je u intervju.

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak: Studij logistike i mobilnosti nudi obrazovanje za zanimanja budućnosti!

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak pročelnik je Odjela za logistiku i održivu mobilnost na Sveučilištu Sjever. Od 1990. godine bavi se uglavnom menadžerskim poslovima, a od 2012. godine zaposlenik je Sveučilišta Sjever. Ponosan je na napredak Sveučilišta Sjever, a prelazak na online nastavu nije mu bio problem. Osi toga, ističe kako je  i dalje aktivan u realnom sektoru kroz različite projekte jer smatra da profesori na sveučilištu ne smiju izgubiti tu vezi s realnim sektorom zbog kvalitete i razvoja njih samih, ali i studenata i sveučilišta.

  • Kategorija: tgl
Rezultati pretrage
page 1/51