Glas kao sredstvo komunikacije – gostujuće predavanje na Sveučilištu Sjever

U srijedu, 15. svibnja 2024. godine na Sveučilištu Sjever održat će se gostujuće predavanje Ivane Šimić Prgomet, mag. logopedije.

Predavanje “Glas kao sredstvo komunikacije”održat će se u 17:30 sati u dvorani A01 u Sveučilišnom centru Koprivnica.

Ivana Šimić rođena je 24.12.1985. godine. Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na Biomedicini i zdravstvu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te doktorandica na Poslijediplomskom doktorskom studiju „Poremećaji govora, jezika i slušanja“ na  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izabrana je 2020. godine u naslovno suradničko zvanje asistenta na predmetu fonijatrija. Mentor je studentima logopedije na kolegiju „Poremećaj glasa II“, „Logopedska praksa“ i gost predavač na kolegiju „Fonijatrija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Od 2016. godine radi na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb, gdje joj je uže područje interesa glas. U koautorstvu je objavila znanstvene i stručne radove u časopisima s međunarodnom recenzijom. Aktivno i pasivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.  Član je Hrvatskog logopedskog društva, Hrvatskog društva za tumore glave i vrata i  Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju.

Galerija