Javni poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika Sveučilišnog vijeća Sveučilišta Sjever

Na temelju čl. 15. st. 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te čl. 31. i 42. Statuta Sveučilišta Sjever, rektor Sveučilišta Sjever raspisuje Javni poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika Sveučilišnog vijeća Sveučilišta Sjever.

Prijave se podnose u roku od trideset (30) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Sveučilišta Sjever.

Prilozi