Sveučilište Sjever partner uspješnog projekta „Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti“

U Županijskoj palači u Varaždinu održana je završna konferencija europskog projekta „Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti“ kojeg je pokrenula Opća bolnica Varaždin u partnerstvu s Varaždinskom županijom i u suradnji sa Sveučilištem Sjever. Tijekom provedbe projekta, od svibnja prošle godine do studenog 2023., proveden je niz raznovrsnih aktivnosti s ciljem povećanja znanja i jačanja svijesti stanovnika Varaždinske županije o prehrambenim navikama i stilu života, te njihovom utjecaju na zdravlje i duljinu života. Održana su tako između ostalog predavanja za studente na temu prevencije pretilosti, radionice za opću populaciju o tjelesnoj težini, okrugli stolovi za liječnike primarne medicine, organizirano nordijsko hodanje i info dani na kojima se govorilo o pretilosti kao jednom od najvećih javnozdravstvenih problema i pravoj epidemiji 21. stoljeća.

Hrvatska i dalje bilježi negativan trend - čak 57,4 % odraslih osoba je pretilo

„Varaždinska bolnica prijavila je i uspješno provela ovaj projekt vrijedan 55.691,62 eura prvenstveno zahvaljujući doc. dr. sc. Alenu Pajtaku, jednom od eminentnih stručnjaka u Hrvatskoj u liječenju pretilosti. Za provođenje projekta smo osigurali bespovratna sredstva u 100-postotnom iznosu, i to iz Europskog socijalnog fonda (85 %) te državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %). Nizom aktivnosti ostvareni su benefiti u osvještavanju javnosti o važnosti prevencije, očuvanju zdravlja i nizu bolesti koje mogu nastati kao posljedice prekomjerne tjelesne težine“, istaknuo je ravnatelj Opće bolnice Varaždin dr. sc. Damir Poljak.  „Na provođenju ovog projekta sudjelovali su brojni stručnjaci, a vrlo važnu ulogu u realizaciji imali su studenti Sveučilišta Sjever koji su putem info - dana u Varaždinu, Ludbregu i Novom Marofu davali informacije građanima i poticali ih da se uključe u naše radionice tjelovježbe i zdrave prehrane kako bi se educirali o novim načinima života. Hrvatska je, uz Maltu, prva zemlja po broju pretilih osoba u Europi, a Varaždinska županija ne odstupa od toga te poprilično visoko „kotiramo“ u našoj državi. To znači da imamo puno bolesnih osoba, jer važno je napomenuti da je pretilost stanje ozbiljne bolesti“, naglasio je doc. dr. sc. Alen Pajtak, voditelj Odjela za abdominalnu kirurgiju Opće bolnice Varaždin, kao i multidisciplinarnog tima za liječenje pretilosti, barijatrijsku i metaboličku kirurgiju, te koordinator ovog projekta.

Važnost promjene prehrambenih i životnih navika u očuvanju zdravlja

U ime župana Varaždinske županije sudionike završne konferencije ovog uspješnog projekta pozdravila je doc. prim. dr. sc. Spomenka Kiđemet Piskač, predsjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije koja je čestitala na njegovom provođenju. „Pretilost je gorući javnozdravstveni problem koji ne samo da utječe na kvalitetu života bolesnika, nego predstavlja rizični faktor za brojne bolesti, a posebno kardiocerebrovaskularne bolesti. Prije nekoliko dana obilježili smo Svjetski dan moždanog udara, a pretilost je jedan od važnih rizičnih faktora za nastanak moždanog udara. Stoga je jako važno naglasiti kako pretilost možemo smanjiti promjenom životnih navika koje uključuju redovitu fizičku aktivnost i zdraviji način prehrane. Time ne samo da ćemo smanjiti broj pretilih osoba, već ćemo smanjiti i broj oboljelih od kardiovaskularnih bolesti u našoj županiji“, istaknula je doc. dr. sc. Kiđemet Piskač. Uz svoje brojne studentske obveze 30-tak studenata Sveučilišta Sjever Odjela za sestrinstvo, Odjela za fizioterapiju i Odjela za prehrambenu tehnologiju spremno se uključilo u provođenje ovog projekta. “Naši studenti su imali iznimno bitnu, dvostruku ulogu. Prvenstveno su bili poučavani o rizičnim čimbenicima, ali i o štetnosti pretilosti na zdravlje. Nakon što su puno toga naučili, izradili su promotivne materijale sa svojim učiteljima, budući da je njihova primarna djelatnost edukacija pučanstva. Nakon toga su odlazili u gradove diljem županije te i sami postali edukatori javnosti. Bila je ovo izvrsna suradnja s Općom bolnicom Varaždin i Varaždinskom županijom“, zaključila je pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg. Studentima Sveučilišta Sjever, među kojima su bile i studentice Odjela za prehrambenu tehnologiju predvođene doc. dr. sc. Natalijom Uršulin-Trstenjak, koji su dali svoj doprinos u povećanju razine znanja i svjesnosti stanovnika Varaždinske županije o prehrambenim navikama i stilu života, te njihovim promjenama s ciljem očuvanja zdravlja i prevencije bolesti i poteškoća vezanih uz pretilost u Županijskoj palači su dodijeljene potvrde o sudjelovanju u projektu.