Sveučilište Sjever u suorganizaciji s Varaždinskom županijom obilježilo Međunarodni dan rijeke Drave

Obilježavanje dana rijeke Drave duge 749 kilometara koja svojim tokom povezuje prostor pet država srednje Europe te alpsko i panonsko područje, održano je u Skupštinskoj dvorani Županijske palače u Varaždinu.

Područje toka rijeke Drave višestruko je zaštićeno, a za Varaždinsku županiju Drava je posebno značajna jer upravo u toj županiji, kod naselja Dubrava Križovljanska, Drava ulazi u Hrvatsku. Župan Anđelko Stričak pohvalio je organizaciju obilježavanja.

"Koliko je Drava bitna govori njena zaštita, a ona je mogu reći višestruko zaštićena. Kao rezervat parka Mura – Drava, potom kao Natura 200 te kao rezervat biosfere Mura Drava Dunav. To je jedini takav rezervat biosfere u svijetu koji se proteže kroz pet država, a najveći je u Europi. Rijeka Drava nije samo bitna u hrvatskim razmjerima nego i u europskim. Pored nje obitava 200 vrsta ptica, a najpoznatija je po ribljem fondu. Kada uzmemo u obzir sve parametre dolazimo do zaključka da je važno voditi brigu o zaštiti Drave jer je lijepo prošetati pokraj nje, odnosno lijepo je općenito boraviti u prirodi", naglasio je župan Stričak.

Izv. prof. dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović sa Sveučilišta Sjever, Odjela za zaštitu okoliša, recikliranje i ambalažu, ujedno i koordinatorica događaja izrazila je zadovoljstvo što se već šesti puta zaredom organizira ovakvo obilježavanje.

"Prošle godine je bilo jako puno prezentacija i radova sa Sveučilišta Sjever, a ove godine smo odlučili da svoju aktivnost i rad promoviraju ustanove Varaždinske županije koje su vezane uz rijeku Dravu. Biti će zanimljivo čuti kakva je kvaliteta vode rijeke Drave, na koji se način Varaždin brani od mogućih poplava, a kolega Šantek će održati prezentaciju sa održanog spusta VukoVaraždin. Ja sam pripremila prezentaciju o rijeci Plitvici koja je desni pritok rijeke Drave, a zgodna je zbog toga jer je je cijela županijska rijeka, naime ima izvor i ušće u Varaždinskoj županiji", istaknula je Gotal Dmitrović.

Nakon predavanja organizirana je izložba slika, a kratki osvrt na izložbu Moja Drava predstavio je autor, varaždinski umjetnik koji stvara i djeluje u Gornjoj Voći, Robert Garafolić.

fotografije: Varaždinska županija

Galerija