Sveučilište Sjever i CARNET nastavljaju razradu projektne suradnje

Sveučilište Sjever i CARNET nastavljaju suradnju na razradi i implementaciji projektne suradnje u okviru projekta e-Sveučilište. S tom je svrhom u Sveučilišnom centru Varaždin u utorak, 19. rujna 2023. održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Sveučilišta Sjever; prof.dr.sc. Marin Milković, rektor, prof. dr. sc. Damir Vusić, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, doc. dr. sc. Petar Mišević, prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju te predstavnici CARNET-a; Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a, Ivan Šabić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a te prof. dr. sc. Miroslav Bača.