Poziv za sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji Blaž Baromić

Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić (PDC 23) održati od 28. do 29. rujna 2023. na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska.

Galerija
Prilozi