Predavanje Tese Vitelj na stručnom studiju Poslovanje i menadžment

Tesa Vitelj održala je u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine, s početkom u 17:30 sati gostujuće predavanje pod nazivom „Manager kao Coach: Kako osloboditi inovativnost, energiju i predanost te kako učinkovito komunicirati?“. Predavanje je održano u sklopu kolegija Menadžment ljudskih potencijala na preddiplomskom stručnom studiju Poslovanje i menadžment u Sveučilišnom centru Koprivnica.

Tesa Vitelj završila je preddiplomski studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, a nakon toga specijalistički studij (MBA) smjer marketing te MSC Organizacija i poslovno savjetovanje u Francuskoj na fakultetu EDHEC u Lillu. Živjela je i radila u Hrvatskoj, Francuskoj, Češkoj i Slovačkoj. Tijekom bogate poslovne karijere radila je u mnogo različitih tvrtki i sektora - od organizacije evenata, marketinških agencija, uvoza, osnivanja kompanija. Od 2015. do 2020. bila na rukovodećoj poziciji u islandskoj tvrtki sa sjedištem u Pragu, a od 2020. godine na poziciji korporativne savjetnice. Trenutačno se bavi uslugama poslovnog i životnog savjetovanja te mentoriranja.