Studenti kolegija Upravljanje okolišem posjetili pivovaru Carslberg Croatia

Studenti diplomskog studija Ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša Sveučilišta Sjever posjetili su pivovaru Carlsberg Croatia d.o.o. u Koprivnici. U sklopu kolegija „Upravljanje okolišem“ pod vodstvom profesora Vladislava Brkića studenti su imali prilike čuti i vidjeti kako jedna globalna kompanija upravlja okolišem i kako se uspješno usklađuje s europskom zelenom energetskom tranzicijom.

Luka Cestar, menadžer za upravljanje okolišem i sigurnosti na radu, ispričao je koje sve vrste otpada kompanija proizvodi i kako se taj otpad zbrinjava te pojasnio što je sve potrebno kako bi se zadovoljili svi zakonski okviri, a otpad smanjio na najmanju moguću mjeru. Posebice je istaknuo procese obrade otpadne vode te kako kompanija doprinosi zaštiti okoliša koristeći zadnje ispirne vode za ponovna ispiranja te skupljanjem CO2 sa fermentacije za daljnju upotrebu u pivovari.

Koordinatorica odjela službe osiguranja kvalitete Anabela Škorjanec osvrnula se na kontrolu kvalitete voda koje se koriste u procesu, načinu obrade voda za proizvodnju piva te zašto je bitna kontrola otpadnih voda i koje parametre je potrebno kontrolirati.

Nakon prezentacije djelatnika Carlsberg pivovare, studenti su imali priliku vidjeti i postrojenje za obradu otpadne vode te proizvodne prostore gdje su dobili širu sliku o tome kako se proizvodi pivo i cider te što je sve potrebno kako bi se procesi neometano odvijali.

Posjet je ostavio vrlo dobar dojam na profesore i studente dok su djelatnici Carlsberg pivovare bili počašćeni što imaju priliku približiti studentima kako se upravlja okolišem u nekoj kompaniji te im tako uz već stečeno teorijsko znanje pružili i kompletnu predodžbu kako to funkcionira u praksi.

Mreža inicijativa koje poduzimaju u Carlsberg Croatia dio je globalnog programa održivosti Carlsberg Grupacije „Zajedno prema NULA i iznad“. Program obuhvaća šest ključnih područja u kojima teže prema nuli – NULA ugljičnog otiska, NULA rasipanja vode, NULA neodgovorne konzumacije alkohola i kultura NULA nezgoda na radu, NULA otiska u poljoprivredi i NULA ambalažnog otpada. Kako bi ostvarili zadane ciljeve u Carlsbergu kontinuirano ulažu u održiva rješenja i modernizaciju pivovare.

Preuzeto sa: UNIVERITAS PORTAL
Za Universitas portal napisao: dr. sc. Vladislav Brkić, izv. prof. dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Galerija