VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE

Parkiranje u SC Varaždin

Obzirom na sve veću problematiku korištenja parkirnog prostora na lokaciji Sveučilišnog centra
Varaždin, upućujemo studentima (ali i ostalim potencijalnim korisnicima) slijedeće priopćenje:

 1.  Sveučilište Sjever nije u obavezi osiguravanja parkirnih mjesta za studente (niti u RH postoji
  visokoobrazovna ustanova koja ima osiguran besplatan parking za studente)
 2. Pozivamo studente da za dolazak na nastavu koriste sredstva javnog prijevoza, a u slučaju
  dolaska osobnim vozilom ne koriste parkirni prostor okolnog stambenog naselja
 3. Djelatnici Sveučilišta Sjever imaju određena prava, u koja svakako spada i pravo besplatnog
  parkiranja tijekom boravka na radnom mjestu zbog čega je postavljena podizna rampa na
  dijelu parkirnog prostora
 4.  Podizna rampa biti će van funkcije u popodnevnom periodu i kroz dane vikenda/blagdana te
  će parking u to vrijeme biti otvoren za slobodno parkiranje
 5.  Osobito skrećemo pozornost na obavezu propisnog parkiranja vozila na označenim parkirnim
  mjestima, te da se ista ne ostavljaju na pristupnim putevima, zelenim površinama,
  invalidskim parkirnim mjestima (osim invalidnih osoba s istaknutom oznakom)
 6. U slučaju svakog nepropisnog parkiranja poduzeti će se mjere uklanjanja nepropisno
  parkiranih vozila o trošku vlasnika odnosno posjednika vozila