Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija

Doktorandica Ivana Radić pristupit će obrani teme doktorske disertacije u četvrtak, 29. rujna 2022. u 17:00 sati putem Zoom poveznice (https://us02web.zoom.us/j/88382690669) pred Povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Andrija Bernik, Sveučilište Sjever, predsjednik
2. doc. dr. sc. Đilda Pečarić, Sveučilište Sjever, članica
3. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu
Komentor: prof. dr. sc. Nikolaj Lazić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naslov: Komunikacijski kanali policije tijekom pandemije COVID-19 i njihov odjek na instituciju i zajednicu