Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija

Doktorand Ivan Šabić

Obrana će se održati u ponedjeljak, 11. travnja 2022. godine u 12:00 sati putem Zoom poveznice u privitku obavijesti.

Prilozi