Svjetski dan debljine obilježen na Odjelu prehrambene tehnologije

Na Odjelu prehrambene tehnologije obilježen je Svjetski dan debljine. Tim povodom izv.prof.dr.sc. Natalija Uršulin-Trstenjak sa studenticom Martom Dubovečak održala je predavanje na kolegiju Gastronomija i dijetetika.

Osim toga, zajedno sa studenticom Petrom Mujkić provela je mjerenje studenata impedancijskom vagom  kojom je određivana masa, BMI, udjel masnog tkiva, mišićne mase, koštane mase i vode, kao i određivanje BMR (bazalnog metabolizma) i metaboličke dobi organizma kod studenta treće godine Odjela prehrambene tehnologije. Time se željelo naglasiti i skrenuti pozornost na debljinu koja predstavlja veliki javnozdravstveni problem.

Kako je istaknula izv.prof.dr.sc. Uršulin-Trstenjak, debljina je jedan od faktora riza nastanka pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti: kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, mentalnih poremećaja, tumorskih stanja i kroničnih opstruktivnih (poremećaj oduzimanja daha) bolesti pluća. Osim toga, problem debljine nije prisutan samo u odrasloj, nego i u dječjoj populaciji (svaki treći osmogodišnjak) te je stoga potreban interdisciplinaran pristup u rješavanju i prevenciji navedenog problema.