Predstavnici Odjela zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže posjetili su fakultete u Poljskoj i Mađarskoj

U okviru ugovora o suradnji Sveučilišta Sjever sa sveučilištima: Silesian University of Technology,  Gliwice, Poljska i Obuda University, Budimpešta, Mađarska, predstavnici Odjela za zaštitu okoliša, recikliranja i ambalaže prof. dr. sc. Krunoslav Hajdek i prof. dr. sc. Božo Smoljan posjetili su fakultete:  Faculty of Energy and Environmental Engineering, Gliwice, i  fakultet Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering, Budimpešta.

Posebna karakteristika ovih dvaju fakulteta je intenzivna suradnja s javnim i realnim sektorom. Sukladno tome posebni se napori na tim fakultetima posvećuju nabavi laboratorijske i istraživačke opreme. Porastom standarda u kvaliteti zaštite okoliša u Mađarskoj i Poljskoj raste i potreba za zanimanjem inženjer inženjerstva okoliša. Danas se u Mađarskoj i Poljskoj zanimanje inženjer okoliša profiliralo i svoje mjesto nalazi u gospodarstvu i javnim ustanovama te u studijskim programima brojnih fakulteta.

I jedan i drugi fakultet imaju dugogodišnju tradiciju u obrazovanju prvostupnika iz inženjerstva okoliša. Iako na oba fakulteta postoji veliki interes upisa na studije inženjerstva okoliša, njihovi predstavnici pokazali su interes za studijski program Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža te za intenziviranje suradnje koja bi u konačnici rezultirala i izdavanjem zajedničkih diploma.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža, Sveučilište Sjever, Koprivnica obrazovat će se stručnjaci koje će krasiti cijeli niz visoko traženih vještina i znanja iz zelenih tehnologija i energija, menadžmenta okoliša, monitoringa i inspekcije okoliša, kao i laboratorijskog istraživanja, programiranja, grafičkog dizajniranja, projektiranja procesa te dizajniranja i konstruiranja proizvoda.

Uključivanjem sadržaja iz industrijskog inženjerstva, ekološkog dizajna i tehnologija na studiju Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža poseban se značaj pridaje preventivnom očuvanju okoliša.

Galerija