Održana još jedna uspješna Doktorska konferencija Sveučilišta Sjever

Treća Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih studija iz područja medija i komunikacije održana je u subotu, 27. studenoga, na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Koprivnica. 

Cilj konferencije bio je omogućiti doktorandima i mladim znanstvenicima da u poticajnoj i profesionalnoj atmosferi samostalno ili u suradnji s profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima predstave vlastita istraživanja, a i ove godine na konferenciji su sudjelovali ugledni gosti te su tako predavanja održali prof. dr. sc. Nenad Prelog i izv. prof. dr. sc. Dejan Jontes.

Ove godine bilo je prijavljeno ak 39 sažetaka; koji su objavljeni u Knjižici sažetaka, a s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, konferencija je bila organizirana u hibridnom obliku. Pozvana predavanja i izlaganja sažetaka održana su na Sveučilištu, a cjelokupni događaj moguće je bilo pratiti i online putem.

Više o gostima predavačima:

Nenad Prelog - novinar, enciklopedist, komunikolog, autor i diplomat koji je, između niza nacionalnih i međunarodnih akademskih i stručnih postignuća, djelovao i kao pionir razvoja novih znanstvenih disciplina. Potaknuo je uvođenje područja informacijskih znanosti, a njegovi radovi, posebno oni iz područja bibliometrije i scientometrije kao i istraživanja koja se odnose na razvoj obrazovanja u informacijskim znanostima, bili su među prvima u zemlji.

Naslov predavanja na doktorskoj konferenciji:

Kako su konstituirane i kako razvijane informacijske znanosti u Hrvatskoj 

Dejan Jontes – dolazi s Fakulteta za družbene vede Sveučilišta u Ljubljani. Međunarodnu prepoznatljivost stekao je znanstveno-istraživačkim radom u kojem se zaokupljuje problematikom studija medija i komunikacije, te kritičkim promišljanjem novinarstva i popularne kulture.

Naslov predavanja na doktorskoj konferenciji:

Studying deep mediatization: media repertoires and communicative figurations