Grad Koprivnica nastojat će financijski poduprijeti studente studija Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža

Na radnom sastanku zamjenice gradonačelnika grada Koprivnice Ksenije Ostriž i v.d. pročelnika Odjela za zaštitu okoliša, recikliranje i ambalažu, Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Bože Smoljana, osnovna tema razgovora bila su nastojanja Gradske uprave u zaštiti i očuvanju okoliša te ulozi novog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža u održivom razvoju grada Koprivnice.

Otvaranjem studija Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža nastojalo se zadovoljiti potreba za sve većem broju stručnjaka u inženjerstvu okoliša i ambalaže. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž i profesor Božo Smoljan slažu se u važnosti održavanja studija Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže. Grad Koprivnica nastojat će i financijski poduprijeti studente studija Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže u njihovom obrazovanju.

U suštini zaštita okoliša i održivi razvoj grada Koprivnice razvija se u tri osnovna pravca. Vlastitim investicijama i financijskim podupiranjem privatnih inicijativa, nastoji se smanjiti emisija stakleničkih plinova primjenom ekološki prihvatljivih izvora energije umjesto primjene fosilnih goriva u zgradama, transportu te u gospodarskim subjektima i industrijskim postrojenjima. Grade se nove i rekonstruiraju postojeće zgrade u vlasništvu grada kao energetski efikasne zgrade. Također, daju se poticaji investitorima za izgradnju energetski efikasnih proizvodnih građevina i farmi te za izgradnju solarnih sustava, odnosno građevina za proizvodnju energije iz solarnih izvora.

Posebni se napori grada Koprivnice oslikavaju u zbrinjavanju otpada. Intenzivirano je organizirano skupljanje i razvrstavanje urbanog i industrijskog otpada. Grade se reciklažna dvorišta i pogoni za kompostiranje biootpada, koji bi trebali zadovoljiti potrebe u budućem razvoju grada Koprivnice. Pritom se vodi računa da je veći dio otpada u urbanim sredinama kućanski biootpad i ambalaža za prehrambene proizvode.

Intenziviranjem aktivnosti u zaštiti okoliša, otvaraju se novi poslovi te se zaštita okoliša u gradu Koprivnici ne doživljava nužno kao trošak već kao brojne mogućnost investiranja i pokretanja novih javnih i poslovnih poduhvata u inženjerstvu okoliša i ambalaži. U takvoj perspektivi održivog razvoja grada Koprivnice potrebni su i završeni stručnjaci sa studija Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže, koji će kao stručnjaci STEM područja, između ostalog, biti sposobni:

  1. Odabrati i primjenjivati napredne tehnologije u zaštiti okoliša, recikliranju i proizvodnji ambalaže.
  2. Izraditi računalne programa i projektirati komponente i procese zaštite okoliša i proizvodnog inženjerstva
  3. Procijeniti rizike za okoliš te izraditi studije utjecaja i izvedivosti zahvata u okolišu.
  4. Upravljati pogonima za recikliranje iskorištenih proizvoda i kompostiranja biootpada.
  5. Dizajnirati ekološki prihvatljivu ambalažu po načelima kružnog gospodarstva.
  6. Odabrati i razvijati ekološki prihvatljive materijale.
  7. Voditi laboratorijske poslove u inženjerstvu okoliša.
Galerija