Studijski program Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža predstavljen na konferenciji 'Hrana i klimatske promjene'

Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Hajdek i prof.dr.sc. Božo Smoljan sudjelovali su kao autori rada „Environmental impact of food packaging“  na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Hrana i klimatske promjene“ koju su 15. i .16. listopada u Sveučilišnom Centru Koprivnica uspješno organizirali Odjel prehrambene tehnologije Sveučilišta Sjever, PERSPIRE projekt Instituta Ruđer Bošković, a uz potporu „International Association of Dietary Nutrition and Safety (IADNS)“.

Iako je općeniti stav znanstvene zajednice da je osnovni razlog aktualnim klimatskim promjenama pretjerana emisija tzv. stakleničkih plinova u energetskom sektoru, rad izv.prof.dr.sc. Krunoslava Hajdeka i prof.dr.sc. Bože Smoljana bio je usredotočen na utjecaj nekontroliranog odlaganja ambalaže za pakiranje hrane na moguće klimatske promjene.

Hrana i materijali za pakiranje hrane čine gotovo polovicu ukupnog čvrstog otpada u urbanim sredinama. Plastična ambalaža koja završava u vodnim tokovima, morima i oceanima prepoznata je glavnim utjecajnim faktorom na klimatske promjene u kontekstu proizvodnje i primjene ambalaže za pakiranje hrane. Danas je tzv. mikroplastikom opasno ugrožena planktonska populacija u oceanima. Zahvaljujući planktonima, veliki dio ugljika ostaje zarobljen u oceanima. Tako da se ugrožavanjem planktonske populacije veliki dio ugljika ponovno vraća u atmosferu.

Posebna se pozornost posvetila mjerama, procesima i politikama kojima Europska unija nastoji u okviru Europskog zelenog plana umanjiti efekte klimatskih promjena. U okviru analize Europskog zelenog plana istaknuta je, pak, uloga europskog obrazovnog sustava.

Sveučilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, trebaju se pripremiti za nove izazove razvojem novih studijskih programa i ažuriranjem postojećih, kako bi se uskladila agenda vještina i mladima jamčila zapošljivost u tzv. zelenom gospodarstvu.

Osim toga, predstavili su studijski program Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža, kao jedan od čimbenika uključivanja Sveučilište Sjever u ostvarivanje Europskog zelenog plana. Na studiju se posebno inzistira na stjecanju vještina i znanja STEM područja, odnosno, na stjecanju interdisciplinarnih znanja i vještina u rješavanju zadataka iz inženjerstva okoliša i ambalaže.