Doc.dr.sc. Domagoj Frank: Grad Đurđevac svim studentima Računarstva i informatike daje 6000 kn, bez obzira na to otkud dolaze

Sveučilište Sjever nastavlja s razvojem, koji je prije svega odgovor na potrebe gospodarstva i tržište rada pa će tako u akademsku godinu 2021./2022. krenuti s čak četiri nova studijska programa, od kojih je jedan preddiplomski stručni studij Informatika i računarstvo.

Studij će se od jeseni održavati na dislociranoj lokaciji Sveučilišta Sjever u Đurđevcu (zgrada poslovnog centra), Trg sv. Jurja 1, a osposobljava studente za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja. Kakav točno studij očekuje student u Đurđevcu, koje će kompetencije tijekom studiranja savladati te se pripremiti za sve zahtjevnije tržište rada otkriva v.d. pročelnika novog preddiplomskog stručnog studija Računarstvo i informatika doc.dr.sc. Domagoj Frank.

U tijeku su prijave na novi preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika na Sveučilištu Sjever. Studij je izvodi na izdvojenoj lokaciji Sveučilišta – u Đurđevcu. Kako je došlo uopće do ideje za pokretanjem ovog studija?

Misija Sveučilišta Sjever izobrazba je kompetentnoga stručnog kadra za potrebe realnoga gospodarstva u regiji sjeverozapadne Hrvatske. Sveučilište Sjever u svom planu ima regionalno širenje na gradove u kojima postoji dovoljan broj maturanata odnosno potencijalnih studenata te gospodarstvo koje ima potrebu za kadrovima koji završe studij. Uz zadovoljene navedene uvjete, stvaranje novoga studija ovisi o partnerstvu s lokalnom upravom, koja mora imati želju i sposobnost da svojoj zajednici omogući podizanje kvalitete obrazovanja i razvoj gospodarstva. Upravo u Đurđevcu rodilo se takvo partnerstvo u najboljem izdanju, uz veliku podršku gradonačelnika Grada Đurđevca Hrvoja Jančija i predsjednika Gradskog vijeća Željka Lackovića.

Na tržištu je sve veća potražnja za IT stručnjacima, međutim oni nerijetko odlaze nakon studija izvan granica Hrvatske ili ostaju ovdje, ali rade za strana tržišta. Kakva je, prema Vašem mišljenju, današnja situacija s cijelom IT industrijom u Republici Hrvatskoj, posebice u kontekstu promjena nastalih zbog pandemije korona virusa?

IT industrija u svijetu zahtijeva znatno veći broj stručnjaka računarstva i informatike nego što ih ima na tržištu rada. Istraživanja provedena na uzorku od 450 poslovnih subjekata i prezentirana u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP), pokazuju da 91% ispitanih poslodavaca izjavljuje da hrvatskom tržištu rada nedostaje kvalitetnih stručnjaka iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Na razini EU potpredsjednik EK Andrus Ansip, zadužen za digitalno tržište, predviđa da će 2020. u EU nedostajati 800.000 ICT stručnjaka. Pandemija koronavirusa naučila nas je da se veliki dio poslova može raditi s udaljene lokacije. To posebice vrijedi za IT poslove, u kojima je udaljeni način rada prihvaćen već godinama. Uobičajeno je postalo da IT zaposlenici više ne moraju mijenjati državu boravka da bi radili u poslove drugoj državi. Primjerice, IT stručnjak u Đurđevcu ili Virovitici može bez problema raditi na serverskim sustavima u New Yorku. Udaljenost i razlika u vremenskim zonama čak može biti i prednost. Održavanje ozbiljnih informacijskih sustava neophodno je raditi noću, kada je opterećenje najmanje, čime život u vremenskoj zoni u kojoj je dan, postaje prednost. Slično je i s proizvodnjom softvera - uz današnje tehnologije i organizacijske metode lako se organiziraju razvojni timovi razasuti ne nekoliko kontinenata.

Hrvatska IT industrija na svjetskom je tržištu ne samo što se tiče ponude proizvoda i usluga, nego i tržišta rada - plaće računalnih stručnjaka i u Hrvatskoj približavaju se plaćama u razvijenijim državama. Svi koji se odluče na studij računarstva i informatike imati će veliki izbor pri zapošljavanju. Dodatna je prednost što ujedno mogu ostati u mirnom i sigurnom okruženju Sjeverne Hrvatske, bez obzira radili oni za tvrtku u Hrvatskoj ili udaljeno za neku tvrtku u svijetu.

Uz redovni, predviđen0 je i 15 mjesta za izvanredni studij

Tko sve može upisati preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika u Đurđevcu? Imate li i izvanredni studij ili samo redoviti?

Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u minimalno četverogodišnjem trajanju. Važno nam je omogućiti studiranje i maturantima, ali i onima koji su već izgradili poslovni život. Stoga smo, osim 30 mjesta za redovne studente, osigurali i 15 mjesta predviđenih za izvanredne studente. Upisati se mogu i polaznici koji su srednju školu završili i prije nego je pokrenut sustav Državne mature.

Kakve se kompetencije razvijaju kod studenata tijekom studija kako bi bili kompetentni na tržištu rada, posebice u odnosu na slične studije u Republici Hrvatskoj?

Završeni studenti stječu zvanje Stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka računarstva. Računalni stručnjaci ovoga profila su arhitekti i implementatori najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija s visokim zahtjevima u industriji, trgovini i javnom sektoru. Studenti ovoga studija savladati će računalne operativne sustave, računalne mreže i programiranje. Naučiti će identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom računalnih alata. Osim toga, naučit će prepoznati interakciju između inženjerskih aktivnosti i dizajna, proizvodnje, marketinga, zahtjeva korisnika i zahtjeva proizvodnog procesa. Pripremit će se za prilagodbu promjenama tehnologije i novih tehnika, kao dijela cjeloživotnog obrazovanja.

Pri izradi nastavnog plana i programa studija računarstva i informatike, posebno se vodilo računa o usklađivanju nastavnih programa i kolegija s drugim uglednim inozemnim učilištima. Preuzete su i najbolje prakse američkih sveučilišta sažete u dokumentu "Computing Curricula" vodećih profesionalnih udruženja iz područja računarstva (The Association for Computing - ACM, The Association for Information Systems - AIS, The Computer Society - IEEE-CS). Sustav obrazovanja stručnjaka iz područja računarstva u svijetu i Europi raznolik je te ne postoje dvije zemlje u kojima bi sustav obrazovanja bio potpuno isti.

U pravilu se najprije izučavaju matematika i temeljne prirodne znanosti, a potom temeljni tehnički i informatički kolegiji te specijalistički kolegiji vezani uz određene grane računarstva. Naglasak studija je na primjeni računalnih tehnologija u modeliranju, razvoju i održavanju poslovnih informacijskih sustava te modeliranju i razvoju inteligentnih i autonomnih sustava. Postignut je visok stupanj usklađenosti sa studijskim programima srodnih međunarodnih univerziteta u Madridu, Hamburgu, Belfastu, Liverpoolu, Glasgowu, Bologni ali i s programima hrvatskih fakulteta FOI iz Varaždina, zagrebačkog FER-a, FESB-a u Splitu i Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.

Planirate te li otvoriti i diplomski studij, kako bi studenti dobili potrebnu vertikalu za nastavak studija? 

Velika prednost studija na Sveučilištu Sjever, u odnosu na slične studijske programe na veleučilištima, mogućnost je vertikalnog nastavka na jednom od postojećih diplomskih studija Sveučilišta te doktorskoga studija. Naravno, završeni studenti mogu izabrati i nastavak školovanja na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i šire.

Velika podrška realnog sektora

Izlazite li u susret studentima koji već rade kako bi mogli pomiriti svoje fakultetske i poslovne obaveze? Pratite li rasporedom njihove zahtjeve, odnosno koliko ste fleksibilni s obzirom na to da je teško istodobno studirati i raditi?

Zaposleni studenti, uz radno iskustvo, uobičajeno imaju i određena znanja u području računarstva i informatike te obogaćuju interakciju na predavanjima i grupni rad s redovnim studentima. Stoga su vrlo vrijedni za ukupni nastavni proces i raspored predavanja prilagođen je da, nakon redovnog radnog vremena, u cijelosti mogu pohađati nastavu. Očekujemo da će i poslodavci izaći u susret koliko mogu kako bi svojim zaposlenicima omogućili obrazovanje, jer i njima je u konačnici važno imati zaposlenike na kojima mogu graditi razvoj poslovanja.

Sveučilište Sjever ima izvrsnu suradnju s brojnim tvrtkama, što studentima olakšava prvi kontakt s poslodavcem. Jeste li Vi već dogovorili neke suradnje i s kojim tvrtkama? Kakvi su njihovi komentari; pozdravljaju li otvaranje ovog novog studije?

Studij računarstva i informatike u pripremnoj fazi direktno je podržalo 16 tvrtki s područja Đurđevca, Koprivnice, Varaždina, Bjelovara, Virovitice i Pitomače. Sada smo u fazi direktnih kontakata s tvrtkama kako bi dodatno pojasnili koncept studija, upravama omogućili srednjoročno planiranje zapošljavanja računalnih stručnjaka te potaknuli tvrtke da svojim zaposlenicima omoguće upis izvanrednog studija uz rad.

Kakva je suradnja s Gradom Đurđevcem te ostvaruju li neke pogodnosti studenti ako studiraju tamo? Jel postoji uopće neki studentski život?

Grad Đurđevac osigurao je prostor za izvođenje studija, dok Sveučilište Sjever brine za nastavno i stručno osoblje. Uočljiva je velika želja Grada Đurđevca i Sveučilišta Sjever da studij računarstva i informatike uspješno započne od prve godine nastave, odnosno da popunimo predviđeni kapacitet. Studij je za redovne studente besplatan. Ali, kako bi dodatno i redovnim i izvanrednim studentima olakšao financiranje studija, Grad Đurđevac svim polaznicima studija računarstva i informatike daje 6000 kn, bez obzira dolaze li s područja grada ili izvan.  Prostor studija u samom je centru Đurđevca, na glavnom gradskom trgu, s brojnim sadržajima za opuštanje, druženje, šetnju te će studenti lako naći omiljeno mjesto. Prehrana studenata organizirana je u izvrsnom restoranu u Starom gradu.

Mnogobrojne mogućnosti zapošljavanja

Pandemija još nije gotova. Dosad se nastava na Sveučilištu Sjever odvijala kombinirano – online i kontaktno. Kakve su najave za novu akademsku godinu, kako će to izgledati na Vašem odjelu?

Vjerujem da ćemo biti u mogućnosti na jesen provoditi normalnu, kontaktnu nastavu pa makar i uz određene epidemiološke mjere. S druge strane, korona kriza omogućila je nastavnicima usavršavanje u uporabi programskih alata za on-line poučavanje te u provedbi nastave nastave na daljinu. Upisom studija svi studenti dobivaju mogućnost korištenja on-line alata Sveučilišta. U slučaju nužnosti, prilagodit ćemo način provedbe nastave te kombinirati kontaktnu i on-line nastavu. Želja nam je svima zadržati mogućnost on-line nastave, ali ne kao pravilo i zamjenu za kontaktnu nastavu, nego kao alat koji se koristi po potrebi i za unaprjeđenje nastavnog procesa.

Sveučilište Sjever je najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj. Po čemu se, po Vašem mišljenju, ono razlikuje od ostalih sveučilišta? 

Sveučilište Sjever specifično je prvenstveno po sastavu svog nastavnog osoblja. Veliki udio nastavnika profesionalnu karijeru ostvario je u realnoj privredi te su se dodatno posvetili i akademskom obrazovanju. Takav kadar prenosi studentima ne samo stručna i znanstvena znanja, nego i stvarna poslovna iskustva primjene takvih znanja. Iz vlastitog iskustva mogu posvjedočiti da su predavanja koja kombiniraju stručne teme i njihovu primjenu u poslovnoj praksi studentima životna i zanimljiva, pobuđuju studente na razmišljanje i interakciju s nastavnicima te usvajanje gradiva na razini dubljeg razumijevanja. Takav pristup primjenjujemo i na studiju računarstva i informatike.

Što biste poručili budućim studentima? Zašto da upišu baš vaš studij?

Studijski program Sveučilišta Sjever Računarstvo i informatika u Đurđevcu nudi nepregledne mogućnosti zapošljavanja u Hrvatskoj i svijetu, ali i vertikalnog nastavka obrazovanja sve do doktorata. Osim što je studij besplatan za redovne studente, Grad Đurđevac svakog redovnog i izvanrednog studenta nagrađuje i sa 6.000 kn godišnje stipendije, što uvelike olakšava financiranje studija. Za sva dodatna pitanja obratite se emailom na racunarstvo.informatika@unin.hr.