Okrugli stol o zaštiti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Okrugli stol pod nazivom “Označavanje proizvoda znakom za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet – koji proizvodi našeg kraja zaslužuju zaštitu” održat će online, putem aplikacije Microsoft Teams, 8. travnja 2021. u 13 sati.

Organizatori skupa su HGK - Županijska komora Koprivnica, Odjel za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever i Društvo kemičara i tehnologa Koprivnica.

Panelisti okruglog stola su:

  • dr. sc. Sanja Kolarić Kravar, Ministarstvo poljoprivrede 
  • Ana Marušić Lisac, Biotehnicon d.o.o. 
  • doc. dr. sc. Dunja Šamec,  Sveučilište Sjever 
  • Ante Madir, Klaster Hrvatski pršut 
  • Dalibor Kezele, Podravka d.d. 

Cilj okruglog stola jest potaknuti proizvođače iz Podravine i Prigorja na zaštitu njihovih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Europska unija još je devedesetih godina uspostavila jedinstven sustav koji omogućuje zaštitu naziva tradicionalnih proizvoda čija kvaliteta i posebne značajke nastaju pod utjecajem ljudskih ili prirodnih čimbenika specifičnih za određeno zemljopisno područje ili su pak proizvedeni prema tradicionalnim recepturama ili metodama proizvodnje. Takvi proizvodi označeni su znakom za zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet. Upravo taj znak na ambalaži proizvoda, neposredno uz naziv, potrošaču jamči kupnju autentičnog i kontroliranog proizvoda, priznate kvalitete i lokalnog podrijetla.

Okrugli stol se može pogledati na sljedećem linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNiZDExOTQtZDcyOS00MmE0LTg0ODgtZGU1MmQxZDU2ZGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bb0f07-e19d-45a0-908c-8f5e0df240fc%22%2c%22Oid%22%3a%22bae3e5e7-d878-4216-b42d-e5d35d9141b0%22%7d