Nova doktorica znanosti na Sveučilištu Sjever

Melita Sajko, viša predavačica na Sveučilištu Sjever, obranila je 30. prosinca 2020. godine doktorsku disertaciju na Almi Mater Europaea u Mariboru pod nazivom „Povezanost znanja i stavova  patronažnih medicinskih sestara o potrebama starijih osoba: slučaj Hrvatske i Slovenije“  pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nadje Plazar.

Obranom doktorata stekla je akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti.

Čestitke!