Stručni skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana hrane

Svjetski dan hrane, u organizaciji Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever,  HGK - Županijske komore Koprivnica, Centra dr. Rudolf Steiner i Društva kemičara i tehnologa Koprivnica, obilježen je u petak, 16. listopada u 12:00 h, u predavaonici A02 na Sveučilištu Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica , a zbog epidemioloških mjera i u online obliku na sljedećim linkovima: https://meet.google.com/ema-idms-uma ili na QR kodu 1; te putem streama na YouTube kanalu Sveučilišta Sjever: https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg .

Program je moderirala doc. dr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak s Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever, a na stručnom skupu su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj, pročelnik Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilište Sjever, mr. sc. Dijana Posavec, ravnateljica Centra dr. Rudolf Steiner, dr. sc. Nada Knežević, znanstvena suradnica, Direktorica službe Regulatorni poslovi Podravka d.d., članica Društva kemičara i tehnologa Koprivnica, te Marija Pašalić, viša savjetnica - specijalistica Službe za sigurnost hrane, genetski modificirane organizme i vodu za ljudsku potrošnju iz Ministarstvo zdravstva.

Galerija