Doc. dr. sc. Krunoslav Hajdek: Diplomski studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, jedini takve vrste u Hrvatskoj, obrazuje kompetentne interdisciplinarne stručnjake za dinamično gospodarstvo 21. stoljeća

Jedan od izuzetno zanimljivih studija na Sveučilištu Sjever svakako je diplomski studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, jedini takav studij u Republici Hrvatskoj koji se bavi visokom izobrazbom tih specifičnih poslova budućnosti, a namijenjen je svima koji imaju potrebu obogatiti znanja o jednom o najpropulzivnijih i najodgovornijih grana svjetskog gospodarstva. S pročelnikom Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša, doc. dr.sc. Krunoslavom Hajdekom, razgovarali smo o tom atraktivnom i modernom studiju te izazovima s kojima se gospodarstvo, posebice u segmentu ambalaže i zaštite okoliša, danas suočava.

U tijeku su prijave na diplomski sveučilišni studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša čiji ste pročelnik odjela. To je prilično specifičan tehnički studij koji upoznaje studente sa suvremenim tehnologijama i ključnim znanjima iz područja dizajna, projektiranja, proizvodnje i zaštite ambalaže, grafičke tehnologije, ali se bavi i problemima onečišćenja zraka i tla koji su jedan od najvažnijih globalnih problema. Kako je došlo do proširenja segmenta kojim se studij bavi?

Visoka potrošnja energije i problemi s okolišem povezani s ambalažnim materijalima naglašavaju potrebu da se s aspekta zaštite i očuvanja okoliša gleda na ambalažu. Stoga je od osnutka tadašnji studij Ambalaža, danas studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, određeni dio programa posvećivao zaštiti okoliša i recikliranju. Rastuća svjetska populacija dovela je do velike količine ambalažnog otpada, što dodatno doprinosi problemu njegovog odlaganja i drugim pitanjima zaštite okoliša. Klasična linearna ekonomija, gdje se proizvodi pa tako i ambalaža, nakon uporabe odlaže na odlagalištima otpada nema odgovore u zaštiti i očuvanju okoliša. U kružnom gospodarstvu proizvodi se nakon uporabe i redizajna vraćaju u ponovnu uporabi ili se posebnim postupcima vraćaju prirodi. Kako su se u modernoj industriji usvajala načela kružnog gospodarstva tako su se i na studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, proširivali sadržaji iz recikliranja, zaštite okoliša, te analize onečišćenja zraka i tla. Iako se na prvi pogled nastale promjene na studiju čine krupnim koracima prema izučavanju zaštite okoliša, recikliranja te onečišćenja zraka i tla, na studijskom su se programu zapravo ovim promjenama jasnije konkretizirala ova područja i proširilo njihovo izučavanje u mjeri u kojoj su ona postala aktualna u suvremenom gospodarstvu. Danas završene studente diplomskog studija Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša krase sve vještine modernog stručnjaka u ambalažnoj industriji, ali jednako tako oni mogu suvereno sagledati sve probleme koji nastaju onečišćenjima mora, tla i zraka i na vrijeme preventivno djelovati.

Na tržištu je sve veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz ambalažne tehnologije i zaštitu okoliša. Kakva je, prema Vašem mišljenju, današnja situacija s cijelom industrijom u Republici Hrvatskoj, posebice u kontekstu promjena nastalih zbog pandemije korona virusa?

Ambalažna industrija se permanentno razvija, a potrebe u zaštiti okoliša su sve veće. Suvremene tehnologije vezane uz inženjerstvo ambalaže, recikliranje i zaštitu okoliša svakim danom zahtijevaju vrhunske kompetencije STEM područja. Ne postoje striktne upute za dizajn i proizvodnju ambalaže koje bi se odnosile na sve vrste primjene i oporabe ambalaže. Profesionalac u ambalažnoj industriji mora svakodnevno sveobuhvatno osmišljavati sustav pakiranja, recikliranja i zaštite okoliša. U skladu s time, sve je veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju interdisciplinarne kompetencije vezane uz dizajn, projektiranje i proizvodnju ambalaže, kao i za pakiranje, zaštitu i transport proizvoda u ambalaži te zaštitu okoliša, recikliranje i oporabu ambalaže. U svijetu pa tako i u Hrvatskoj nedostaju specijalisti iz inženjerstva ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša, koji su sposobni u svim porama gospodarstva primijeniti saznanja iz tehničkih materijala, proizvodnih procesa i zaštite okoliša u projektiranju, proizvodnji i uporabi ambalaže, te na ekonomično i ekološki odgovorno čuvanje, zaštitu i transport proizvoda u normalnim situacijama kao i u epidemijama izazvanim raznim virusima.

Tko može upisati diplomski sveučilišni studij Ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša?

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija koji omogućavaju praćenje nastave na diplomskom studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša na Sveučilištu Sjever.
- preddiplomski stručni studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do maksimalno 15 ECTS bodova.

Kakve se kompetencije razvijaju kod studenata tijekom studija kako bi bili kompetentni na tržištu rada, posebice u odnosu na slične studije u Republici Hrvatskoj?

Prije ostalog razvijaju se kompetencije u dizajnu, automatiziranoj i robotiziranoj proizvodnji ambalaže. Također, razvijaju se kompetencije u modernim grafičkim komunikacijama i tehnologijama. Stječu se kompetencije u projektiranju pomoću računala, marketingu i osiguranju kvalitete. Posebna se pozornost posvećuje stjecanju kompetencija u zaštiti okoliša, preventivnom inženjerstvu okoliša, recikliranju i oporabi proizvoda po načelima kružne ekonomije. Jednako tako stječu potrebne kompetencije iz biologije, kemije i fizike, povezano sa STEM područjem inženjerstva ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša. U svijetu postoje slični studiji, međutim u  Republici Hrvatskoj postoje tek pojedini moduli ili usmjerenja na određenim studijima, koji parcijalno u određenim segmentima sa svojeg rakursa izučavaju pojedine dijelove sadržaja inženjerstva ambalaže, recikliranje i zaštita okoliša. Interdisciplinarni stručnjak koji može kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnoga gospodarstva 21. stoljeća za potrebe moderne ambalažne industrije i gospodarstva općenito trenutno se obrazuje jedino na našem odjelu.

Budući da ste diplomski studij, na kojem nerijetko većina studenata već radi, izlazite li im u susret kako bi mogli pomiriti svoje fakultetske i poslovne obaveze? Pratite li rasporedom njihove zahtjeve, odnosno koliko ste fleksibilni s obzirom na to da je teško istodobno studirati i raditi?

Studij je podjednako namijenjen i prilagođen studentima koji nakon završenog preddiplomskog studija nastavljaju studiranje na diplomskom studiju, ali i stručnjacima iz prakse koji svoja praktična znanja žele oplemeniti dodatnim spoznajama u inženjerstvu ambalaže i zaštiti okoliša. Kako se veći dio poučavanja studenata koncepcijski bazira na izradi pojedinačnih i timskih seminarskih radova i projekata, interaktivnom suradnjom redovitih i izvanrednih studenata u rješavanju zadataka, znatno se podiže efikasnost poučavanja. Zadavanje zadataka studentima i periodične provjere rješavanja zadataka, pisanja seminarskih radova i projekata u većini slučajeva se od osnutka studija provode metodama e-učenja, što olakšava studiranje svim studentima, a posebno izvanrednim studentima. Zahtjevi svih studenata prilikom kreiranja rasporeda u prilagodbi pohađanja nastave koncipirani su prema njihovim potrebama koje se uvijek uvažavaju i nikad nisu bila u koliziji s osnovnim pravilima pohađanja nastave.

Gdje će se ti budući stručnjaci, magistri inženjeri grafičke tehnologije, zapošljavati?

Nakon završetka studija budući stručnjaci po stečenom znanju, vještinama i kompetencijama bit će osposobljeni za rad u poduzećima i institucijama koje su izravno povezane s grafičkim dizajnom, proizvodnjom, primjenom i recikliranjem ambalaže, ali jednako će tako moći učinkovito raditi u inspektoratima, kontrolnim poduzećima i ustanovama kao stručnjaci u zaštiti i očuvanju okoliša. Završeni studenti koji se odluče za rad u industrijskim poduzećima bit će osposobljeni za niz poslova vezanih uz ambalažnu industriju i inženjerstvo okoliša. Uvažavajući načela kružne ekonomije moći će uspješno raditi u ekološkoj proizvodnji, dizajnu, primjeni i oporabi ambalaže. Bit će osposobljeni voditi složene projekte do uspješnog završetka, kao i preuzimati odgovornost za realizaciju vlastitih poduzetničkih ideja. Osim toga, studenti nakon završetka studija mogu upisati doktorski studij tehničkih i drugih srodnih znanosti.

Odjel ima izvrsnu suradnju s brojnim tvrtkama, što studentima olakšava prvi kontakt s poslodavcem. S kojim točno tvrtkama surađujete? Kakvi su njihovi komentari; jesu li zadovoljni kompetencijama studenata?

U okviru studija Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša odjel surađuje s više od dvadeset partnera iz industrije. Sukladno interdisciplinarnoj prirodi studija, partneri dolaze iz redova proizvođača ambalažnih materijala, proizvođača primarne i sekundarne ambalaže, dizajnera ambalaže, korisnika ambalaže i grafičkih usluga te ponuđača strojeva, uređaja i opreme za ambalažnu i grafičku industriju te tvrtki povezanih sa recikliranjem i zbrinjavanjem ambalažnog otpada. Jednako tako surađujemo s poduzećima i ustanovama koje se bave zaštitom i očuvanjem okoliša. Svaki nam je naš partner jednako važan u ostvarivanju praktične nastave, ali i ocjeni kvalitete završenih studenata. Dosadašnji dojmovi partnera o kvaliteti naših studenata su uvijek bili pozitivni.

Prošli semestar, koji je gotovo cijeli bio provođen online, bio je vrlo zahtjevan. Kako ste zadovoljni prilagodbom i rezultatima na Vašem odjelu i općenito na Sveučilištu Sjever?

Prijelaz na online učenje tehnički se izvodio na očekivano uspješan način. Prednosti u prijelazu na online nastavu proizlazile iz činjenice da se i prije korona krize određeni dio nastave provodio e-učenjem, pa su studenti i nastavnici bili naviknuti na online komunikaciju. Osim toga radi se o iskusnim studentima koji su vješti u korištenju literature čime se značajno nadoknadio nedostatak nastave licem u lice s nastavnikom. Na studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša nije uočen vidljiv pad u rezultatima poučavanja. Zadovoljni smo iz razloga što je slična situacija i na drugim odjelima Sveučilišta Sjever.

Smatrate li da su studenti dobili odgovarajuću kvalitetu edukacije usprkos tome što dosad niste imali iskustva s online nastavom?

Nekoliko je razloga da su studenti dobili odgovarajuću kvalitetu poučavanja: (1) tehnički on-line nastava se uspješno izvodila; (2) nastavnici i studenti bili su opremljeni adekvatnom opremom; (3) radilo se s iskusnim studentima. Rezultati tijekom trajanja nastave i rezultati studenata na ispitima daje nam za pravo predmnijevati da su studenti kvalitetno poučavani online nastavom.

U novoj akademskoj godini dio nastave na diplomskim studijima na Sveučilištu Sjever će biti uživo, a veći dio ipak online. Kako će to izgledati na Vašem odjelu?

U sljedećoj akademskoj godini nastava na odjelu Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša izgledat će upravo onako kako će izgledati na svim ostalim Odjelima Sveučilišta. U iznalaženju kompromisa između sigurnosti za studente i nastavnike i kvalitete edukacije studenata, pronaći će se optimum u odnosu nastave licem u lice i online nastave. Za sada se nameće odnos u kojem bi se načelno 30% nastave na predavanjima i auditornim vježbama odvijalo licem u lice s nastavnikom. Sve laboratorijske vježbe odvijat će se u laboratoriju uz prisustvo nastavnika, poštivajući sve donesene protuepidemijske mjere Sveučilišta Sjever. 

Sveučilište Sjever je najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj. Po čemu se, po Vašem mišljenju, ono razlikuje od ostalih sveučilišta?

Sveučilište Sjever je moderno sveučilište razvijeno u skladu s suvremenom vizijom Europske unije u podizanju efikasnosti i uspješnosti visokog školstva. Sveučilište se razvilo u bogatoj i industrijski najpropulzivnijoj regiji Hrvatske kao važan čimbenik u zadovoljavanju potreba društva i industrije u obrazovanju mladih stručnjaka sa kompetencijama korisnim suvremenim društvima koji imaju visoku zapošljivost na tržištu rada i čiji se rad visoko vrednuje. Osnovnu snagu i prednost Sveučilište Sjever crpi u integriranosti i međusobnoj povezanosti sastavnica sveučilišta. Kao novo sveučilište, Sveučilište Sjever je neopterećeno prošlošću te lakše i brže usvaja suvremene koncepcije razvoja visokog obrazovanja. Dobre ideje se prihvaćaju s odobravanjem i brzo provode u djelo. Permanentno se osluškuju potrebe gospodarstva i ostalog okruženja za pojedinim profilom visokoobrazovnih stručnjaka i tim potrebama se prilagođavaju studijski programi, nastava i znanstveni rad. Danas mnoga Sveučilišta, i to ne samo Hrvatskoj, već i u svijetu, motivaciju u razvoju pronalaze u pukom uspoređivanju s drugim sveučilištima, ali Sveučilište Sjever osnovnu motivaciju za razvoj nalazi u potrebi podizanja kvalitete nastavnog i znanstvenog rada, kako bi se studentima pružili vrhunski uvjeti studiranja.

Što biste poručili budućim studentima? Zašto da upišu baš vaš studij?

Studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša stvara kadar za jednu od vodećih svjetskih industrija, industriju ambalaže i globalno važni proces zaštite i očuvanja okoliša. Završeni studenti imaju velike mogućnosti zapošljavanja u svojoj branši, ali i u srodnim područjima proizvodnog inženjerstva, razvoju novih materijala i tehnologija, zaštite okoliša i ekološke proizvodnje. Studijski program nudi spoj teorijskog i praktičnog znanja te nudi kombinaciju poučavanja u učionici i praktičnim industrijskim i laboratorijskim sustavima. Teorija se obično izvodi na predavanjima, dok se praktično znanje stječe na seminarima i vježbama u laboratorijima, praktikumima i industrijskim radilištima. Studenti mogu očekivati da će oko 50% svog vremena provesti učeći u praktičnom okruženju. Svakom studentu se poklanja posebna pažnja i pronalaze se optimalni uvjeti studiranja za svakog studenta. Na studiju se stječu se sva znanja i vještine suvremenog stručnjaka STEM područja. Prije ostalog izučava se programiranje, 3D modeliranje, projektiranje i razvoj digitalnih, informatičkih i aditivnih tehnologija. Proučava se automatizacija sustava pakiranja proizvoda, primjena načela kružnog gospodarstva u ambalažnoj industriji, zaštita i očuvanje okoliša, inženjerstvo materijala te recikliranje i zbrinjavanje otpada, kao i monitoring tla, mora i zraka. Pored toga program nudi specijalizaciju u grafičkom dizajnu, komunikaciji te marketingu. Studij je dio nastavnog procesa Sveučilišta Sjever, a nastava se izvodi u gradu Koprivnici, sveučilišnom gradu moderne industrije, mladosti i ekologije.