Poziv na javne obrane tema doktorskih disertacija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija

Javne obrane tema održat će se u oba sveučilišna centra sukladno terminima navedenima u privitku ove obavijesti.

Online stream obrana dostupan je na linku: Stream