Na Sveučilištu Sjever krenuo projekt „Smart University" vrijednosti 900 tisuća kuna

Sveučilište Sjever i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama potpisali Ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji

 Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin u ponedjeljak, 8. lipnja 2020. godine potpisan je „Ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji“  između Sveučilišta Sjever i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Ugovor su potpisali prof.dr.sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever te Dragan Hristov, dipl.oec, direktor APN-a, s ciljem uspostave znanstveno-stručne suradnje na provedbi projekta „Smart University- Razvoj sustava za praćenje razine ugode u prostoru i izrada metodologije za verifikaciju energetskih ušteda u ovisnosti o razini ugode“ čija je ukupna vrijednost 900 tisuća kuna s PDV-om.

Rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković pritom je istaknuo značaj potpisivanja Ugovora: 

"Sveučilište Sjever jedina je visokoškolska institucija koja je uspješno realizirala Program energetske obnove Vlade RH. Temeljem Ugovora o energetskom učinku sklopljenog 2016. godine s APN-om kao provedbenim tijelom, Sveučilište Sjever izvršilo je poboljšanje energetske učinkovitosti na znanstveno-nastavnim zgradama u Sveučilišnom centru Varaždin. Sklapanjem današnjeg Ugovora o znanstveno-stručnoj suradnji  ranije obnovljene zgrade opremit će se pametnom tehnologijom koja podrazumijeva senzore, uređaje i opremu pomoću kojih će se vršiti mjerenje realnih parametara u predmetnim zgradama tijekom najmanje jedne sezone.“

Svrha ovog projekta jest uspostava metodologije za verifikaciju postignutih energetskih ušteda u zgradama nakon provedene mjera energetske obnove i dokazivanja dodatnih ušteda kroz ISGE - Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, na način da se uzima u obzir zadovoljenje ugode korištenja i napredno upravljanje zgradom, što dosad nije bilo razrađeno. Projekt će se provoditi kroz mjerenje podataka na ranije obnovljenim zgradama UNIN1 i UNIN2, na adresi 104. brigade 3 te na zgradi UNIN3 na adresi Jurja Križanića 31b u Sveučilišnom centru Varaždin kroz tri faze, a izmjereni podaci će se automatski isporučivati u ISGE sustav, čime se planira uspostaviti navedena metodologija. U projekt će biti uključeni i znanstvenici sa Sveučilišta Sjever.  Provođenjem ovog projekta sve tri zgrade u Sveučilišnom centru Varaždin, ukupno 4000 m2 prostora, postat će najveći laboratorij u Republici Hrvatskoj na kojem će studenti završih godina tehničkih studija Sveučilišta Sjever raditi završne i diplomske radove.  Oprema na kojoj će raditi bit će najsuvremenija što čini Sveučilište Sjever predvodnikom u Hrvatskoj.

„Primjenom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije trebala bi se povećati svijest među vlasnicima zgrada i korisnicima o vrijednosti tehnologija za automatizaciju zgrada i elektroničkog nadzora tehničkih sustava zgrade, a korisnici bi se trebali uvjeriti u stvarne uštede koje se ostvaruju tim novim i poboljšanim funkcionalnostima.“, naglasio je Dragan Hristov, direktor APN-a.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su prof.dr.sc. Damir Vusić, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, izv.prof.dr.sc. Sanja Šolić, pročelnica Odjela za strojarstvo, doc.dr.sc. Tomislav Veliki, pročelnik Odsjeka za strojarstvo; ujedno i energetski menadžer projekta, Damir Vuletić, dipl. ing. građ. pomoćnik direktora Odjela za energetsku obnovu zgrada javnog sektora APN-a, Iva Fakin, mag. ing. fiz.-geofiz, pomoćnica direktora odjel za sustavno gospodarenje energijom APN-a te ostali predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Galerija