Poziv na novčano nagrađivanje objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata Sveučilišta Sjever

Rektor Sveučilišta Sjever objavljuje Poziv na novčano nagrađivanje za objavljena djela, sukladno članku 3. Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever (Pročišćeni tekst), te Odluci o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever  (Klasa: 602-04/20-02/15, Ur.broj: 2137-0336-09-20-12) od 12. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o nagrađivanju).

Pozivaju se svi zaposlenici Sveučilišta Sjever, koji udovoljavaju uvjetima definiranim Pravilnikom o nagrađivanju, da podnesu zahtjev za novčanu nagradu za objavljene znanstvene radove i vidljivosti znanstvenika, odnosno prihvaćene patente za 2019. godinu.

Zahtjev za novčanu nagradu prema članku 7. Pravilnika o nagrađivanju, podnosi se na propisanom obrascu (Prilog 1.)  Uredu za znanost i umjetnički rad Sveučilišta Sjever.

Rok za predaju Zahtjeva zajedno s pripadajućom dokumentacijom je 19. lipnja 2020. godine do 16:00 sati.

Svi detalji nalaze se u Pozivu u privitku.

Prilozi