Predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta gostovala na Sveučilištu Sjever

Tijekom svog prvog službenog posjeta, u ponedjeljak 9. ožujka 2020. na Sveučilištu Sjever, u Studentskom centru u Varaždinu, na Odjelu za fizioterapiju, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta, Mirjana Grubišić, mag.physioth. održala je predavanje "Uloga fizioterapeuta u zdravstvenom sustavu i kompetencije fizioterapeuta". Studenti su imali priliku postavljati različita pitanja i upoznati se mogućnostima što i kako dalje nakon završenog preddiplomskog studija.
Predsjednica Hrvatske Komore fizioterapeuta donirala je knjižnici Sveučilišta Sjever 20 primjeraka Kliničkih smjernica u fizioterapiji koje će biti od velike pomoći studentima tijekom savladavanja obrazovnog programa tijekom sve tri godine.
Uz pročelnika studija fizioterapije prof.dr.sc. Gorana Kozinu i nastavnika studija fizioterapije, posjetila je prostore kabineta za fizioterapiju i kabineta za sestrinstvo te laboratorija koji su na raspolaganju studentima u savladavanju programa svih kolegija na studiju."