Objavljuje se

-javna obrana završnog rada:

-student: Stijepan Šogorić

-tema: Dramaturška razrada u mediju stripa

-mentor: doc. Iva Matija Bitanga

-koelgij: Ilustracija

Obrana će se održati 03.07.2019. u 13:00 sati, A 215.

  • Kategorija: med