Istraživanje u okviru projekta Baraka za dijalog (Erasmus+ KA3)

Dragi studenti,

Ovim putem Vas ljubazno molimo da ispunite anketu Potencijali mladih u Varaždinu- Istraživanje u okviru projekta Baraka za dijalog (Erasmus+KA3).

Rezultati navedene ankete od iznimne su važnosti za Grad Varaždin i mlade, jer će se temeljem njih kreirati buduće javne politike o mladima kao i plan za mlade iz Varaždina i Županije za novo strateško razdoblje.  Anketa je dio projekta „Baraka za dijalog“ financiranog od strane EU, a iza kojeg stoje Grad, inicijativa „Varaždin kao Europska prijestolnica mladih 2022“ i Društvo psihologa Varaždin.  Cilj projekta je uspostaviti komunikaciju između mladih i donositelja odluka, kako bi se adekvatno radilo na realnim potrebama mladih.  Da bi se poštivala istraživačka metodologija i rezultati bili reprezentativni, određen je način uzorkovanja sudionika istraživanja pri čemu je za svaki fakultet određeno da omogući stotinjak ispunjenih anketa.

Kako bi odgovori bili prihvatljivi za računanje ukupnih rezultata, anketu je potrebno riješiti do kraja!

Ista se zatvara 15. svibnja 2019. godine kad bi trebali biti prikupljeni svi sudionici.

Anketa se nalazi ovdje: www.bit.ly/mladi_vz

Zahvaljujemo unaprijed.