XXV. međunarodni znanstveni skup

XXV. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP - GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA POLITIKA, Od kuda dolazimo - kuda idemo? "  organizira Ekonomski fakultet Sveuiili5ta u Zagrebu i RIFIN d.o.o. Zagreb.

Skup će se održati 24. listopada 2018. godine u dvorani ,,NOVA VIJECNICA" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedya 6, s početkom u 10 sati.

Program se nalazi u privitku ove obavijesti.

Prilozi