Online nastava

Često postavljana pitanja i odgovori.

1. P: Koja je razlika na Google Meetu između Predstavljanja prozora ili predstavljanja cijelog zaslona?
O: Kada se odabere predstavljanje određenog prozora, tada se samo taj prozor prikazuje studentima npr. prezentacija, a dok se odabere cijeli zaslon, tada studenti vide sve šta i Vi.

2. P: Mikrofon mi je tih?
O: Pogledajte Video kako pojačati mikrofon

3. P: Kako se snima predavanje na Google Meetu?
O: Pogledati upute: Upute - Snimanje predavanja putem Google Meet-a

4. P: Da li studenti mogu snimati predavanje na Google Meet-u?
O: Ne, studentima je isključena opcija snimanja, te samo Profesor može snimati predavanje!

5. Da li se baza pitanja iz jednog e-kolegija može kopirati i na druge kolegije?
Baza pitanja se može kopirati na druge e-kolegije. 
a. Odlazak na kolegij na kojem se nalazi baza pitanja.
b. Baza pitanja -> Izvoz -> Odabrati Moodle XML oblik -> Odabrati izvezi pitanja u datoteku.
c. Odlazak na e-kolegij na kojem je potrebno uvesti datoteke.
d. Baza pitanja -> Uvoz -> Odabrati opet Moodle XML oblik -> Odabrati datoteku sa računala u koju su spremljena pitanja -> Uvezi pitanja.

Upute Sveučilišta Sjever za provođenje online nastave

NOVO - Zabrana pristupa ispitu - UPUTE

UPUTE za više od 100 korisnika na meet-u
Upute za LMS testove
Kreiranje testa sa random pitanjima
Upute - Google Meet
Upute - Kako studenti pristupe Online predavanju
Upute - Snimanje predavanja putem Google Meet-a
Upute - Google MeetUpute - Obrada videozapisa
Upute - Zoom
Upute - Microsoft Teams
Upute - Snimanje predavanja putem Microsoft Teams

Dodatne upute za provođenje online nastave

Za potrebe izvođenja nastave na daljinu izrađeno je niz video poduka (uputa) koje opisuju kako uspostaviti asinkroni i sinkroni model izvođenja nastave. Poseban naglasak stavljen je na mogućnost izravne dvosmjerne komunikacije sa studentima. Prikazana je i tehnologija koja se može upotrebljavati za sastanke nastavnika, poslovodnih kolegija, ustrojbenih jedinica, zavoda ili katedri.

Ove video poduke namijenjene su kao neobvezna preporuka svim profesorima i nastavnicima Sveučilišta Sjever.

Video poduke su pripremili:

  • dr. sc. Mladen Konecki, koji je ujedno i narator na svim video podukama
  • doc. dr. sc. Mario Konecki, koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije

Sve 24 video poduke dostupne su na poveznici ispod, a u nastavku je dan i pregled video poduka po temama. Za pristup pojedinoj temi kliknite na odgovarajuću poveznicu.

Video poduke o tehnologiji za potrebe održavanja nastave na daljinu

Pregled video poduka po temama

1. Nastava na daljinu – Uvod
2. Nastava na daljinu – Asinkroni i sinkroni model
3. Nastava na daljinu – Hardverski zahtjevi
4. Nastava na daljinu – Softverski zahtjevi
5. OBS Studio – Instalacija
6. OBS Studio – Osnovne postavke
7. OBS Studio – Postavljanje scena
8. OBS Studio – Snimanje video zapisa
9. OBS Studio – Napredne opcije
10. YouTube – Kreiranje korisničkog računa
11. YouTube – Osnovne postavke
12. YouTube – Prijenos video zapisa
13. YouTube – Popis za reprodukciju
14. YouTube – Emitiranje uživo
15. Twitch.tv – Kreiranje korisničkog računa
16. Twitch.tv – Emitiranje uživo
17. Zoom – Kreiranje korisničkog računa i instalacija
18. Zoom – Emitiranje uživo
19. Zoom – Mogućnosti interakcije
20. Zoom – Upute za korisnike
21. Zoom – Dodatne opcije
22. Jitsi.org – Sastanci na daljinu
23. OBS Studio – Virtualna kamera
24. Nastava na daljinu – Završna misao