ODLUKA o konačnoj raspodjeli sredstava za potpore znanstvenim istraživanjima mentorima i doktorandima združenog poslijediplomskog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2021. godini

Vijeće odsjeka za međunarodne ekonomske odnose i menadžment je na V. elektronskoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021. održanoj elektroničkim putem, dana 20. rujna 2021. godine donijelo ODLUKU o konačnoj raspodjeli sredstava za potpore znanstvenim istraživanjima mentorima i doktorandima združenog poslijediplomskog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2021. godini.

Odluka je u privitku ove obavijesti.

Sveučilište Sjever uspješno završilo partnerstvo na projektu "Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“

Završnom konferecijom projekta "Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ završen je još jedan značajan projekt na kojem je Sveučilište Sjever sudjelovalo kao partner. Djelatnici Odjela za mehatroniku i Odjela za strojarstvo su u petak, 10. rujna 2021. godine sudjelovali na završnoj konferenciji projekta čiji je nositelj bilo Veleučilište u Bjelovaru, a uz Sveučilište Sjever sudjelovali su još Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu, Istarsko veleučilište te predstavnici Hrvatske gospodarske komore.

Tjedan centra za e-učenje

Srce poziva sve zainteresirane da se pridruže na 10. jubilarnom Tjednu Centra za e-učenje Srca koji se održava online od 20. do 24. rujna 2021.  

Prilozi

Održana konstituirajuća sjednica Vijeća inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 3. rujna 2021. godine, održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) na kojoj su sudjelovali članovi Vijeća inicijative.

Time je započeo rad Vijeća na ostvarenju ciljeva Inicijative i napravljen je prvi korak prema izradi nacionalnog plana otvorene znanosti i uspostavi HR-OOZ-a.

Sjednica je održana nakon što je prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja svečano uručio potpisani Sporazum članicama Inicijative za HR-OOZ.

Za predsjednika Vijeća izabran je ravnatelj Srca Ivan Marić, a za zamjenike izvršna direktorica Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić te ravnatelj Instituta Ruđer Bošković (IRB) dr. sc. David Matthew Smith.

Više informacija na : https://www.srce.unizg.hr/vijesti/odrzana-konstituirajuca-sjednica-vijeca-inicijative-za-hrvatski-oblak-za-otvorenu-znanost/objav2021-09-08

Galerija

Rezultati natječaja za potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment Sveučilišta Sjever i poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever u 2021. godini

  • Vijeće odsjeka za međunarodne ekonomske odnose i menadžment je na IV. elektronskoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021. dana 06. rujna 2021. godine donijelo ODLUKU o provedbi postupka evaluacije i rangiranja pristiglih prijava na natječaj za potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2021. godini.
  • Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Mediji i komunikacija (Vijeće odsjeka) na XI. elektroničkoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021. održanoj 3. rujna 2021. godine,  donijelo je ODLUKU o provedbi postupka evaluacije i rangiranja pristiglih prijava na natječaj za potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever u 2021. godini.

Odluke se nalaze u privitku ove obavijesti.

Sveučilište Sjever član Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost

Prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja je 3. rujna 2021. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja svečano uručio potpisani Sporazum članicama Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ).

Potpisnici Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost su ustanove koje su predvodnice u ostvarivanju ciljeva otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj: Hrvatska zaklada za znanost, Institut Ruđer Bošković, Institut za etnologiju i folkloristiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Sjever, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu. Time je službeno započelo djelovanje članica na ostvarivanju ciljeva Inicijative za HR-OOZ.

Poziv na novčano nagrađivanje objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata Sveučilišta Sjever za 2020. godinu

Rektor Sveučilišta Sjever objavljuje Poziv na novčano nagrađivanje za objavljena djela, sukladno članku 3. Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever (Pročišćeni tekst), te Odluci o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever  (Klasa: 602-04/20-02/15, Ur.broj: 2137-0336-09-20-12) od 12. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o nagrađivanju).

Pozivaju se svi zaposlenici Sveučilišta Sjever, koji udovoljavaju uvjetima definiranim Pravilnikom o nagrađivanju, da podnesu zahtjev za novčanu nagradu za objavljene znanstvene radove i vidljivosti znanstvenika, odnosno prihvaćene patente za 2020. godinu.

Zahtjev za novčanu nagradu prema članku 7. Pravilnika o nagrađivanju, podnosi se na propisanom obrascu (Prilog 1.)  Uredu za znanost i umjetnički rad Sveučilišta Sjever.

Rok za predaju Zahtjeva zajedno s pripadajućom dokumentacijom je 15. rujna 2021. godine do 16:00 sati.

Svi detalji nalaze se u Pozivu u privitku.

Prilozi