Sveučilište Sjever i Profil Klett partneri na projektu MEDICINSKA+

Sveučilište Sjever potpisalo Ugovor u vrijednosti od 557.799,00 kuna za prvu fazu usluge izrade digitalnih obrazovnih sadržaja

Sveučilište Sjever partner je na značajnom projektu MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva na kojem će biti zaduženo za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja za stručne predmete. Tom su prilikom u srijedu, 21. srpnja 2021. godine, rektor Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Marin Milković i direktor Profil Klett-a, dr. sc. Dalibor Greganić potpisali Ugovor o nabavi usluga vezanih uz izradu digitalnih obrazovnih sadržaja u vrijednosti od 557.799,00 kuna, koji je dio prve faze projekta.

Ključan dio projekta MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva upravo su usluge vezane uz izradu digitalnih obrazovnih sadržaja te će se u prvoj od tri faze, za koju i potpisan Ugovor između partnera projekta,  izrađivati digitalni obrazovni sadržaji za predmete Zdravstvena njega opća, Zdravstvena njega specijalna i Zdravstvena njega kirurških bolesnika, a koje će izrađivati nastavnici Odjela za sestrinstvo uz potporu partnera Profil Klett.

Projektom MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva pridonosi se modernizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti, a Profil Klett i novi partner Sveučilište Sjever svojim će projektnim aktivnostima usmjerenima na izradu digitalnih obrazovnih sadržaja uvelike doprinijeti jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika. Izrađeni sadržaji bit će namijenjeni  učenicima za samostalno učenje i rad kod kuće, samoprovjeru znanja i korištenje na nastavnom satu, kao i učiteljima za poučavanje.

Suradnja sa tvrtkom Profil Klett tijekom ovog značajnog projekta MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva iznimno raduje nastavnike Odjela za sestrinstvo koji se aktivno uključuju u projekt. Nastavnici će svojim znanjem i stručnošću kroz izradu digitalnih obrazovnih sadržaja doprinijeti rastu i razvoju kompetencija učenika; naših budućih zdravstvenih djelatnika te nadamo se i naših budućih studenata.“ izjavio je rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković.

S rektorom Sveučilišta Sjever se složio i direktor tvrtke Profil Klett, Dalibor Greganić: .„Iznimno nam je drago što s novim partnerima, Sveučilištem Sjever imamo priliku učenicima i profesorima pružiti kvalitetne i relevantne digitalne obrazovne sadržaje za strukovno obrazovanje te pridonijeti modernizaciji strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj.“, izjavio je tom prilikom direktor Dalibor Greganić.

Na potpisivanju Ugovora prisustvovali su pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever doc.dr.sc. Marijana Neuberg i direktor projekata uprave Profil Klett-a, Zvonimir Stanić.