Otvoren natječaj za upis na poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Stekni međunarodno priznati doktorat- prijave do 30. rujna!

Sveučilište Sjever otvorilo je natječaj za upis na poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski sveučilišni studij „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“. Svrha združenog doktorskog studija je stjecanje međunarodno priznatog doktorata iz međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta, a važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija. Doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment zajednički izvode Sveučilišta u Puli, Bratislavi, Sopronu te Sveučilište Sjever u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem Burgenland, Eisenstadt, Austria. 

Međunarodni združeni doktorski programi smatraju se najvažnijim generatorom internacionalizacije europskog obrazovanja i istraživanja te imaju ogromnu ulogu u poticanju međusveučilišne suradnje zasnovane na razvijanju međunarodnih iskustava u istraživanju i mentoriranju.

Međunarodna suradnja obrazovnih, akademskih i znanstvenih ustanova izuzetno je važna jer između ostalog podrazumijeva i razmjenu različitih oblika stipendija u svim kategorijama, provedbu zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata te organizaciju međunarodnih konferencija i seminara.

„Internacionalizacija je jedan od bitnijih segmenata visokog obrazovanja te su znanstvenici oduvijek bili pozvani prelaziti granice – lokalne, društvene, političke. Odlaskom na mobilnost upoznaje se kultura, tradicija i jezik druge zemlje te se uspostavlja nezaobilazno važna suradnja na međunarodnoj razini.  Internacionalizacija i sve internacionalne aktivnosti od osobite su važne, posebno mladima u Hrvatskoj koji se moraju osposobiti za ravnopravno nošenje s vršnjacima iz drugih zemalja u uvjetima snažne međunarodne konkurencije. U današnjem razdoblju globalizacije i regionalnog objedinjavanja europskog prostora, kulturni i umjetnički sektor treba biti povezan s gospodarstvom i turizmom, pomažući općem razvoju i doprinoseći zapošljavanju uključujući financijski aspekt.„ ističe prof.dr.sc. Anica Hunjet, prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever.

Prijave na združeni doktorski studij otvorene su do 30. rujna 2021. godine

Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine, odnosno šest semestara, što uključuje predaju i obranu doktorske disertacije, kojom se stječe najmanje 180 ECTS bodova. Završetkom ovog studija stječe se titula dr.sc.; doktor/doktorica iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija (Doctor of Philosophy in the subject International Economic Relations and Management). Zbog specifičnosti samog studija sve o načinu i uvjetima prijave na studij možete provjeriti kod pročelnice Odsjeka za međunarodne ekonomske odnose i menadžment prof. dr. sc. Anice Hunjet - ahunjet@unin.hr ili Univ.-Prof.in Dr.in Dr.in h. c. Irene Zavrl, Ph.D., Studiengangsleiterin Department Wirtschaft Programme Director, Head of Academic Committee Joint PhD, Irena.Zavrl@fh-burgenland.at.

Intervjui s budućim studentima će se provoditi na Sveučilištu za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt u Austriji krajem rujna, a prva predavanja započet će krajem studenog u Austriji.  Prva godina studija odvija se na Sveučilištu za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt u Austriji, na kojem nastavu izvode profesori s partnerskih sveučilišta. Studenti druge ili treće godine studija, koji imaju svoja zaduženja u dogovoru s mentorom nesmetano održavaju konzultacije i dogovore online (putem elektroničke pošte, videokonferencijom i telefonom) vezano za provedbu istraživanja u svrhu pisanja doktorske disertacije ili pripreme radova.

Program Međunarodnog združenog doktorskog studija otvoren je za kandidate koji imaju diplomu ili magisterij ili ekvivalentan stupanj izdan od strane službeno akreditiranog sveučilišta ili institucije visokog obrazovanja (npr.: Sveučilište primijenjenih znanosti (University of Applied Sciences), koji predaju cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, uključujući pismo namjere i motivacijsko pismo, istraživačku orijentaciju te planirano polje istraživanja, imaju najmanje 2 godine iskustva u struci te posjeduju razinu znanja engleskog jezika minimalno C1 razine. Međunarodni združeni doktorski studij primjeren je kandidatima na kvalificiranim profesionalnim pozicijama, osobito onima s iskustvom i znanjem u poslovnom upravljanju ili u ekonomiji.

 

Iskustva i dojmovi sadašnjih i bivših polaznika združenog međunarodnog doktorskog studija i više su nego pozitivna

Jedna od trenutnih polaznica doktorskog studija je Kristina Maršić koji naglašava zadovoljstvo odabirom upravo ovog studija: „Vrhunski studij koji veliki doprinos daje upravo kroz razmjenu mišljenja, stajališta te gledišta profesora i studenata koji su iz različitih kulturnih, socijalnih i geografskih područja. Studijski program je  zanimljiv i inovativan, a nastava je kvalitetno organizirana, prilagođena mogućnostima i potrebama nas studenata. Profesionalni pristup profesora i mentora osobno me oduševio. Iznimno su pristupačni  i dostupni za rad u svakom trenutku. Međunarodni karakter studija iznimno je važan i kod znanstveno – istraživačkog rada, a ovdje je upravo ova vrijednost i ispunjena“.

Dr.sc. Vesna Sesar jedna je od bivših polaznica koja je završetkom ovog studija stekla međunarodno priznatu doktorsku diplomu: „Studiranje na međunarodnom združenom doktorskom studiju omogućilo mi je stjecanje novih znanja, proširenje mreže studenata na internacionalnoj razini i razmjenu iskustva, dok fleksibilnost i kvalitetu studiranja čini velik broj profesora s brojnih međunarodnih institucija čija odlika je veliko iskustvo i aktualno znanje koje prenose. Velika prednost studija je mogućnost odabira mentora iz svoje zemlje što doprinosi kontinuiranom radu na tezi i brzom savladavanju prepreka s kojima se suočava svaki doktorand tijekom procesa izrade disertacije. Također, kreativan i otvoren pristup te dostupnost profesora koji potiču studente na aktivno sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima i konferencijama, te dostupnost informacija u svakom trenutku čini ovaj studij privlačnim za svakog studenta.“

Sveučilište Sjever pruža kvalitetno obrazovanje studentima na svim razinama, od preddiplomske do doktorske razine na čak 30 studijskih programa, osuvremenjivanje nastave u skladu s modernim trendovima, omogućavanje postupnog savladavanja nastavnih sadržaja kontinuiranim radom tijekom semestra, transparentne metode vrednovanja rada studenata i ispitivanja, intenziviranje suradnje s gospodarskim subjektima, razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama regije, razvoj znanstveno-istraživačkog rada, poticanje na razmjenu i mobilnost studenata, održavanje veze sa završenim studentima na obostranu korist, poticanje društveno odgovornih aktivnosti ali i njegovanje i poticanje dobrih međuljudskih odnosa. Međunarodni združeni doktorski studij otvara sve granice – bilo akademske ili one osobne stoga ne propustite priliku i prijavite se na međunarodni združeni doktorski studij.